Nieuws

Zoeken
Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
 • 10 apr

  16 April: lezingen Sint Grigor Narekatsi

  SINT GRIGOR NAREKATSI 950-1003
  BOEK DER WEEKLAGING
  Uit de diepten van het hart een woord tot God


  Op dinsdag 16 april 2019, in de Goede Week, zullen de vierde Sint Grigor Narekatsi lezingen plaatsvinden. Dit jaar organiseert de Stichting St. Grigor Narekatsi het evenement in samenwerking met het Bisdom Haarlem-Amsterdam van de Rooms- Katholieke Kerk in de Begijnhofkapel aan het Spui te Amsterdam. De betoverende gebedsteksten van de 10e-eeuwse Armeense monnik en filosoof Sint Grigor Narekatsi zullen in verschillende talen ten gehore worden gebracht door de hoofden van de Syrisch-, Russisch-,Koptisch-Orthodoxe, Rooms-Katholieke en Armeens-Apostolische zusterkerken in Nederland. Hierdoor vertegenwoordigt het evenement grote oecumenische waarde. Voorts zal de officiële presentatie plaatshebben van de Nederlandse vertaling van het Boek der Weeklaging van St. Grigor Narekatsi. De vertaling is uitgevoerd door Oxford-professor Theo van Lint en uitgegeven door de Stichting St. Grigor Narekatsi. Aartsbisschop Khajag Barsamian, legaat van de Armeens-Apostolische Kerk in West- Europa en Bisschop Jan Hendriks van het Bisdom Haarlem-Amsterdam (RKK) dragen bij aan de opening van de lezingen. De gebeden worden begeleid door Armeense geestelijke muziek van St. Grigor Narekatsi en Komitas, uitgevoerd door Julietta Aleksanyan, soliste van de Nederlandse Opera & Meghrig Garabedian op Kanun.
  Tijd & Datum: dinsdag 16 april 2019, 19:00-20:00 uur Locatie: Begijnhofkapel, Begijnhof 30, ingang poort aan het Spui Contact: info@narekatsi.nl / www.narekatsi.nl

 • 06 apr

  9 april: Manifestatie Kille Nachten, 20.00 uur


  In de afgelopen weken heeft een groep van 60 ongedocumenteerde migranten onderdak gevonden in diverse Amsterdamse kerken. Als gevolg van de wintersluiting van de gemeentelijke nachtopvang kwam deze groep op straat te staan. De Dominicuskerk heeft een belangrijk aandeel gehad in de opvang; de groep heeft verleden week de nacht bij hen doorgebracht. Daarna hebben verschillende kerken het stokje overgenomen. Volgende week dinsdag 9 april wordt de actieweek afgerond met een manifestatie in de Dominicus. Beleidsmakers, artiesten, advocaten gaan met elkaar in gesprek.  ‘Eindmanifestatie Kille Nachten’ Dominicuskerk van 20.00-21.30 uur 


 • 05 apr

  Werkbezoek De Egmonden

  Oecumenische Viering: hier valt iets te beleven!

 • 03 mrt

  Voortgangsrapportage 2017 – 2018

  Onlangs is een Voortgangsverslag van de Raad van Kerken Amsterdam over de jaren 2017 en 2018 verschenen.
  Het biedt een overzicht van activiteiten van de Raad in deze jaren en van de diverse relaties die de Raad onderhoudt.

 • 10 feb

  Art Stations of the Cross – Troubled Waters

  Persbericht Amsterdam 7 februari 2019

 • 10 feb

  Terugblik Kerkenpad Leger des Heils 3 februari

  De zondag na de Ontmoetingsbijeenkomst nam een delegatie van de Raad deel aan een viering in het Goodwillcentrum van het Leger des Heils aan de Oude Zijds Achterburgwal. 

 • 10 feb

  Terugblik Ontmoetingsmiddag 2 februari

  Afgelopen zaterdag was onze tweede Ontmoetingsmiddag, op de zolder van de Van Limmikhof. Zeker 80 mensen uit vele van onze lidkerken waren daarbij aanwezig, naast enkele mensen van onze interkerkelijke en interreligieuze contacten.
  Het accent lag op de ontmoeting. Dat gebeurde voor en na het programma en in gespreksgroepen.

 • 09 jan

  Reactie op de Nashvilleverklaring

  De Raad van Kerken Amsterdam heeft  in oktober 2017 het Veiligheidspact tegen Discriminatie ondertekend. De voorzitter van de Raad maakt deel uit van de kerngroep van het Pact. De Kerngroep heeft een verklaring gepubliceerd nav de publicatie van de Nashvilleverklaring over Bijbelse seksualiteit. Onderstaand kunt u deze verklaring lezen.

Print deze pagina: