Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen Raad van Kerken Amsterdam - maart 2019

 

In deze Nieuwsbrief vindt u informatie over:

• Wie gaat er mee?

• Andere acitivteiten in maart

• Oproep: meld je activiteiten voor/met ongedocumenteerden 

• Locaties voor de nieuwe 24-uursopvang

• Winteropvang niet open voor Dublinclaimanten

• R.K. kerk benoemt Stadsdiaken in Amsterdam

Wie gaat er mee?

De Taakgroep vergadert niet meer elke maand (zie ook vergaderschema aan het eind van deze Nieuwsbrief); tussendoor organiseren we ‘werkbezoeken’ aan organisaties of bezoeken we thema-bijeenkomsten. Deze maand stellen we u voor mee te gaan naar

De 'Terugkeertalkshow' die Amsterdam City Rights organiseert op 22 maart; een gesprek tussen terugkeerorganisaties en ongedocumenteerden, met daarna soep, brood en drinks.

Adres: De Volkskamer, Van Ostadestraat 233-D  -  18-19 uur

Andere activiteiten in maart

= 18 maart, 20.00 uur Pakhuis De Zwijger: '(Ge)vlucht door Europa' over vluchtelingencrisis, migratie en mensenrechten in Nederland en Europa. Zie: https://dezwijger.nl/programma/vlucht-door-europa

= 22 maart, 18.00 uur: Solidariteitsmaaltijd in de Dominicus, mensen van We Are Here koken. Zie: http://dominicusamsterdam.nl/events/maaltijd-bereid-door-ongedocumenteerden/

= 30 maart, 14.00-18.00 uur in de Volkskamer, Van Ostadestraat 233-D: Amsterdam City Rights: Markt met internationale entrepreneurs.

Oproep: meld je activiteiten voor/met ongedocumenteerden

In het kader van het 24-uursopvangplan vraagt de gemeente aan het ASKV om een inventarisatie te maken van het aanbod van cursussen en andere activiteiten die toegankelijk zijn voor ongedocumenteerden. De gemeente wil het beleid inzake participatie en activering van ongedocumenteerden daarop aansluiten. Natuurlijk mogen activiteiten die kerken ontplooien niet ontbreken op deze Sociale Kaart. Denk aan de diverse taalcafés (Muiderkerk, Ark Noord, Sierplein/Regenbooggemeente in Slotervaart), de taallessen in de Dominicus, de bemiddeling door de diaconie van de Keizersgrachtkerk tussen klussen en Vluchtmaatbewoners.

Daarom vragen we alle lezers ons door te geven welke activiteiten hun kerk organiseert om ongedocumenteerden een kans te geven mee te doen in de samenleving.

Mail s.v.p. een korte beschrijving (activiteit, plaats, frequentie) en de naam van de contactpersoon aan: Redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com

Locaties voor 24-uursopvang

De gemeente Amsterdam wil 500 24-uurs-opvangplekken (BBB+) voor ongedocumenteerden inrichten. De gemeente is druk bezig locaties te vinden (dat valt niet mee in Amsterdam) en geschikt te maken. De eerste zeven adressen zijn bekend gemaakt. Het gaat om Marnixstraat 2 (Centrum), Zeeburgerdijk 296 (Oost), Danie Theronstraat 2 (Oost), Van Leijenberglaan 11 (Zuid), Pieter Aertszstraat 5 (Zuid), Gerard Doustraat 156 (Zuid) en Mariëndaal 13 (Noord).

Het is de bedoeling dat de locaties op 1 juli de eerste bewoners kunnen huisvesten. Andere locaties volgen. Zie ook:

https://www.parool.nl/amsterdam/eerste-lijst-mogelijke-panden-24-uursopvang-bekend~a4623898/

Winteropvang niet open voor Dublinclaimanten

Al enige tijd neemt het aantal asielzoekers dat op straat slaapt, weer toe. De gemeente Amsterdam heeft besloten dat de Winteropvang niet open staat voor asielzoekers die onder de Dublin-regeling vallen: zij zijn Europa binnen gekomen in een ander land en de Nederlandse Staat moet zorgen voor ‘warme overdracht ’naar dat Europese land. In de praktijk werkt dit beleid niet. En het effect is dat op dit moment er een groep ongedocumenteerde asielzoekers in de stad is zonder (nacht)opvang en zonder netwerk (ook niet van vrijwilligers en organisaties). 

Lees verder: https://rvkamsterdam.nl/index.php/2019/03/07/winteropvang-niet-open-voor-dublinclaimanten/

R.K. kerk benoemt Stadsdiaken in Amsterdam

Het Bisdom Haarlem heeft een nieuwe functie in het leven geroepen in Amsterdam: de Stadsdiaken, die zich namens de katholieke kerk inzet voor de armen in de stad en de kerk ‘een diaconaler smoel’ geeft en verbinding legt tussen de kerkelijke caritas en mensen die hulp goed kunnen gebruiken. Colm Dekker zal op zondag 7 april 2019 om 17.00 uur worden ingewijd als Stadsdiaken

Plaats: Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207, Amsterdam; aansluitende receptie in het naastgelegen Huis van Sant’Egidio.  Meld graag uw komst:  info@santegidio.nl

Vergaderschema 2019 Taakgroep

In 2019 zal er niet meer elke maand een bijeenkomst van Taakgroep/Platform Vluchtelingen van de RvK Amsterdam zijn. In principe wordt het nieuwe ritme: de derde donderdag van elke even maand. Je bent kortom van harte welkom op

- 11 april (2e donderdag, i.v.m. de Stille Week)

- 20 juni

- 5 september (omdat de 3e donderdag van augustus zo vroeg valt)

- 17 oktober

- 19 december

Steeds om 17.00 uur in de Kerkstraat 107 (achterkant Keizersgrachtkerk). In de tussenliggende maanden proberen we andere activiteiten te organiseren.

De facebook pagina van de Taakgroep Vluchtelingen vindt u onder https://www.facebook.com/Taakgroep-Vluchtelingen-Raad-van-Kerken-Amsterdam-433747713822160/

Zie ook de website: www. http://rvkamsterdam.nl/index.php/vluchtelingen/

---

Colofon

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam en wordt verzonden aan alle bij de Raad van Kerken Amsterdam aangesloten kerkgenootschappen en hun parochies en wijkgemeenten. Ook de deelnemers aan het overlegplatform dat de Taakgroep ook is, ontvangen de Nieuwsbrief, evenals een groep externe contacten.

Stuur deze Nieuwsbrief svp door aan belangstellenden in uw gemeente !

Bent u betrokken bij activiteiten voor asielzoekers, nieuwe vluchtelingen, vluchtelingen met een verblijfsstatus of ongedocumenteerden ? Meld uw activiteit bij:

redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com

---