Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen Raad van Kerken Amsterdam - juni 2018

 

In deze Nieuwsbrief vindt u diverse informatie:

• Onderzoek naar soorten BBB ondersteunt 24-uurs opvang met begeleiding

• Coalitie akkoord Amsterdam inzake BBB

• Gelagkamerkamer overleg: Amsterdamse lobby met effect! 

• Advocaat Pim Fischer geeft update over opvang – 21 juni Taakgroep

• INLIA 30 jaar: kaarsenestafette Amsterdam

• 23 en 24 juni: Viering 30 jaar INLIA in Groningen

• We Are Here in Amstelveen en in Buitenveldert  

In deze Nieuwsbrief vindt u diverse berichten die laten zien hoe belangrijk het is om steeds weer op te komen voor een humane opvang van ongedocumenteerde asielzoekers. In Amsterdam is de Taakgroep Vluchtelingen een belangrijke partner in die lobby richting de overheid. We zijn blij met en hoopvol over recente ontwikkelingen.

Onderzoek naar soorten BBB ondersteunt 24-uurs opvang met begeleiding

‘Onderdak en opvang door Rijk en gemeenten van vertrekplichtige vreemdelingen en de invloed daarvan op terugkeer’

In dit onderzoek (uitgevoerd door Universiteit Groningen en op 11 juni gepubliceerd door het Ministerie van Justitie) is de leidende vraag: Hoe kan noodopvang voor zgn. ‘vertrekplichtige’ (vaak ongedocumenteerde en afgewezen) asielzoekers zodanig vorm worden gegeven dat het terugkeer niet in de weg staat? https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2882-de-invloed-van-gemeenten-op-de-terugkeer-van-uitgeprocedeerde-asielzoekers.aspx

Meer lezen.

Coalitie akkoord Amsterdam inzake BBB

Veel mensen in de Amsterdamse kerken zijn blij met de bijzondere passage in het coalitie akkoord van het nieuwe Amsterdamse gemeentebestuur dat beschrijft hoe Amsterdam € 7 miljoen wil vrijmaken voor opvang én begeleiding 24/7 van ongedocumenteerde en ‘vertrekplichtige’ asielzoekers. De gemeente is aan de uitwerking begonnen, o.a. door op zoek te gaan naar kleinschalige locaties waar asielzoekers kunnen worden opgevangen. De Vluchtmaat (al twee jaar functioneel wonen: kraak-met-contract-en-atelierverhuur in Overamstel) wordt daarbij als een van de voorbeelden gezien.

Het Gelagkameroverleg: Amsterdamse lobby met effect!

Eens in de twee maanden vindt in de Gelagkamer van de Protestantse Diaconie aan de Nieuwe Herengracht een tweemaandelijks overleg plaats van zo’n 15 Amsterdamse organisaties die dagelijks met ongedocumenteerde mensen te maken hebben. Deelnemers zijn o.a. Dokters van de Wereld , het Wereldhuis, ASKV, Amnesty Amsterdam en Amsterdam City Rights (Annette Kouwenhoven); voorzitter is Gerhard Scholte, de voorzitter van de Taakgroep Vluchtelingen. Uit dit overleg worden steeds weer de gemeente en de raadsleden 'bestookt' met vragen en ook adviezen m.b.t. de situatie van ongedocumenteerden in Amsterdam. Vanuit dit Gelagkameroverleg was de afgelopen jaren ook geregeld overleg met raadsleden, i.h.b. Rutger Groot Wassink.

Eind april werd in de Gelagkamer de laatste hand gelegd aan een 'Nieuw Amsterdams Model voor Ongedocumenteerden', met een hele reeks adviezen voor de beoogde ombouw van de huidige Bed, Bad&Broodregeling naar een 24/7 BBB-opvang met Begeleiding. Begin mei stuurde Gerhard het document officieel aan elk van de vier fractievoorzitters van de onderhandelaars van Amsterdams nieuwe coalitie: PvdA, SP, D66 en GroenLinks.

We vinden veel van de adviezen terug in het Coalitie akkoord!!

Advocaat Pim Fischer geeft een update over opvang - 21 juni Taakgroep

In de vergadering van de Taakgroep Vluchtelingen op donderdag 21 juni zal Pim Fischer ons bijpraten over de vorderingen in zijn pogingen om betere opvang te verkrijgen voor ongedocumenteerden. We verwachten hem om 18.00 u. in onze vergadering op Kerkstraat 107 (bel 5). U bent welkom. In verband met catering graag aanmelden bij frans.zoer@hotmail.com

30 jaar INLIA / Charter van Groningen

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. http://www.inlia.nl/nl Een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. T.g.v. het 30-jarig bestaan was er dit voorjaar een kaarsenestafette; de Amsterdamse halteplaats was op 13 mei in de Keizersgrachtkerk. Vertegenwoordigers van de Taakgroep Vluchtelingen, de Dominicusgemeente, Ekklesia, Prot.Gem. Zuid-Oost, Evangelisch-Lutherse Kerk, Casa Migrante (gemeente voor Spaanstaligen) en de Keizersgrachtkerk zelf staken een kaars aan. Verschillende kerken overwegen het ‘Charter van Groningen’ van INLIA te ondertekenen.

 Kaarsen INLIA Keizersgrachtkerk - 13 mei

Meer lezen.

 

23 en 24 juni: Viering 30 jaar INLIA in Groningen

Voor het programma zie: http://www.inlia.nl/nl/informatiepagina-s/tijdschema-programma-30-jaar INLIA nodigt ons van harte uit om dit jubileum mee te maken. Aanmelden is niet verplicht, wel handig, zeker als u zaterdag mee wilt eten met lunch en/of diner. Dit kan via: http://www.inlia.nl/nl/aanmelden-30-jaar-charter-van-groningen En wilt u graag overnachten bij een gastgezin, dan proberen ze dat te regelen. Zie het aanmeldformulier, of bel INLIA op 050-313.8181 of mail naar info@charter1988.nl

We Are Here in Amstelveen en in Buitenveldert

In Amstelveen is een groep van WAH neergestreken die de afgelopen maanden op verschillende plaatsen in Amsterdam Oost in kraakpanden heeft gewoond. De Steungroep WAH heeft steeds geprobeerd de groep te steunen en te helpen, maar het lukt nog niet om een werkbare aanpak te vinden.

Veel asielzoekers uit deze groep zaten ooit in de Vluchtgarage. Het is misschien wel de meest wanhopige groep van WAH.

In Amstelveen heeft de r.k. Caritas Amstelland zich hun lot aangetrokken. De r.k. pastores hebben de gemeente gevraagd clement te handelen. De Taakgroep houdt contact met de mensen die de opvang coördineren.

De groep WAH-vrouwen die lang in de Burg. Roëllstraat verbleef, heeft eind mei een kantoorpand in Buitenveldert gekraakt.

 

Meer lezen.

---

Colofon

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam en wordt verzonden aan alle bij de Raad van Kerken Amsterdam aangesloten kerkgenootschappen en hun parochies en wijkgemeenten. Ook de deelnemers aan het overlegplatform dat de Taakgroep ook is, ontvangen de Nieuwsbrief, evenals een groep externe contacten.

Stuur deze Nieuwsbrief svp door aan belangstellenden in uw gemeente !

Bent u betrokken bij activiteiten voor asielzoekers, nieuwe vluchtelingen, vluchtelingen met een verblijfsstatus of ongedocumenteerden ? Meld uw activiteit bij:

redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com

---