logo

Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen - April 2023

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:

= 20 april - Terugkeer een fictie: ongedocumenteerd op straat is geen oplossing
= Gemeente Amsterdam over ongedocumenteerde kinderen
= We moeten onze huizen blijven openstellen voor vluchtelingen
= Vlugschrift Vluchtelingen

U vindt deze en onze eerdere nieuwsbrieven op:
https://rvkamsterdam.nl/vluchtelingen/nieuwsbrieven/

= 20 april - Terugkeer een fictie: ongedocumenteerd op straat geen oplossing

Vrouwen Tegen Uitzetting (VTU) organiseert op 20 april een bijeenkomst over het terugkeerbeleid, in Pakhuis de Zwijger. Inloop (met soep) vanaf 18.00 u, programma 19.00-21.00 u.

'Afgewezen asielzoekers moeten terug! Maar de meeste 'vertrekplichtigen' gaan niet weg en betalen de prijs voor een beleid dat berust op de fictie dat terugkeer een reële optie is. Hoe zit dat er wat zijn er voor oplossingen?

Met medewerking van: vluchtelingen die hier dagelijks mee te maken hebben, Maartje Terpstra asieladvocaat, Irene van der Linde onderzoeksjournalist, Rana van den Burg begeleiding afgewezen vluchtelingen Utrecht, Leo Lucassen hoogleraar migratierecht, Alied Blom, Mieke Maassen en Marjan Sax VTU.

De bijeenkomst is gratis. Graag aanmelden via: https://dezwijger.nl/programma/ongedocumenteerd-op-straat-is-geen-oplossing

Zie het hele programma ook hier: VTU 20 april programma

= Gemeente Amsterdam over ongedocumenteerde kinderen

Voor een rondetafelgesprek van Kamerleden op 12 april presenteerde de gemeente Amsterdam een 'position paper' over rechten van kinderen zonder verblijfsvergunning. Zij "vormen een kwetsbare groep en hebben recht op bescherming, goede zorg, onderwijs en andere basisvoorzieningen." "Het college van Amsterdam ziet deze groep als Amsterdammers, want zij wonen immers in Amsterdam en daarom proberen we binnen de landelijke kaders waar mogelijk te helpen."
Voor kinderen die hier geboren en getogen zijn is 'terugkeer' geen optie. Discretionaire bevoegdheid bood menigmal een oplossing maar nu niet meer. Huisvesting, m.n. van gezinnen, biedt lastige dilemma's. Aan betere toegang tot onderwijs voor 18+ jongeren wordt gewerkt. Toegang tot zorg kan beter. Risico op uitbuiting en mensenhandel is aanzienlijk. Voedselondersteuning blijft nodig. Het college van Amsterdam wil "aandringen bij de verantwoordelijke ministeries en het kabinet om de positie van ongedocumenteerde kinderen te verbeteren.
Download de hele brief hier.
De inbreng van andere deskundigen voor dit rondetafelgesprek vindt u hier en u kunt het terugkijken via deze link.

= We moeten onze huizen blijven openstellen voor vluchtelingen

Robert Zaal, directeur van TakeCarebnb, roept op om ook nu, na een jaar oorlog in Oekraïne, gastvrijheid te blijven bieden aan Oekraïense vluchtelingen. "Een jaar geleden dachten we misschien dat deze oorlog kort zou duren, inmiddels weten we dat we daar niet van uit mogen gaan. De overheid moet werk maken van permanente oplossingen op het gebied van wonen en onderwijs. Er is daarop nog geen enkel zicht en dat is onacceptabel. Ja, we blijven wapens en munitie sturen. Maar kom op burgers en bestuurders, zet ook de schouders eronder voor voldoende opvang." Lees zijn brief in het Parool hier.

= Vlugschrift Vluchtelingen

De editie van april vindt u hier.
Alle nummer van Vlugschrift staan op deze lijst.
T a a k g r o e p V l u c h t e l i n g e n
Raad van Kerken Amsterdam
voor reacties, aanmelden of afmelden, mail naar:
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
Email Marketing Powered by MailPoet