logo

Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen - Juni 2023

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:

= 15 juni - Nassaukerk - maaltijd met de Thuisgevers
= 18 juni - Dam - Move demonstratie door MiGreat
= Petitie 'Nooit meer buiten slapen'
= Verslag over Terugkeerbeleid 20 april
= Info voor ouders van ongedocumenteerde jongeren
= 16 juni - Den Haag / Bethelkapel - Wake voor vluchtelingen
= Wereldhuis - jaarverslag
= Kerken willen geen asielkorting op ontwikkelingsbudget
= Vlugschrift Vluchtelingen

U vindt deze en onze eerdere nieuwsbrieven op:
https://rvkamsterdam.nl/vluchtelingen/nieuwsbrieven/

15 juni - Uitnodiging aan tafel met de Thuisgevers

Vanaf 16.30 tot 19.00 u. in de Nassaukerk aan de Wittenkade 111 bent u welkom voor de
Thuisgeefmaaltijd van ontmoeting en verbinding. (uitnodiging in pdf. Potluck dinner / meebrengmaaltijd. Aanmelden bij Mohiman Makali, mohiman@dethuisgevers.nl)
De Thuisgevers – een initiatief van de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk - zoeken in heel Nederland naar plekken waar tijdelijke huisvesting van statushouders mogelijk is. Want meer dan 16.000 statushouders (toegelaten asielzoekers) zitten te wachten in een azc tot ze ergens een woning kunnen krijgen. – We schreven hierover ook in onze nieuwsbrief van maart.
Tijdelijke huisvesting gebeurt in nauw overleg met de plaatselijke overheid, die garandeert dat in die gemeente ook hun permanente woning zal staan. Inmiddels zijn er rond de 350 thuisgeefplekken in verkenning, zijn er 142 gerealiseerd en hebben zij al 6395 nachten thuisgegeven.
Deze maaltijd is mede bedoeld om het Thuisgevers-initiatief meer aandacht te geven.
Coen van Loon, jarenlang actief voor vluchtelingen in onze stad, nodigt ons nu uit als pionier van de Thuisgevers; hij onderkent dat huisvesting in Amsterdam moeilijk is, maar: "Hoe meer mensen met inventieve ideeën komen, hoe meer er mogelijk is. Een pastorie, een kantoorgebouw, een leegstaande school, een sportkantine? alles is welkom! Heb je een idee voor een Thuisgeefplek; wil je met ons meedenken; wil je sociale begeleiding geven aan de Thuisgekomenen? Laat het ons weten!" Mail aan coen@dethuisgevers.nl en kijk op de website: www.dethuisgevers.nl
De vraag is urgent want Amsterdam loopt qua huisvesting van statushouders flink achter op de andere vier grote steden.

18 juni - Dam - Move demonstratie door MiGreat

Vanaf 14.00 u. landelijke demonstratie voor de rechten van vluchtelingen en migranten.
Voor gelijke behandeling en vrijheid van bewegen. Sponsor een ticket voor asielzoekende en ongedocumenteerde mensen. Teken het manifest. Deel deze oproep via social media. Lees meer info hier.

Petitie 'Nooit meer buiten slapen'

We kunnen de petitie ondertekenen waarin we het kabinet oproepen om ervoor te zorgen dat deze zomer geen asielzoekers bij Ter Apel buiten moeten slapen. Dit is een initiatief van PerspectieF, de jongerenvereniging van de ChristenUnie, MiGreat, We Gaan Ze Halen en De Goede Zaak, in vervolg op een nacht kamperen bij het aanmeldcentrum Ter Apel op 17 mei. Petitie en toelichting vindt u hier.

Terugkeerbeleid een fictie - verslag 20 april

De bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger trok ong. 150 bezoekers, die zich lieten informeren door deskundigen en ervaren ongedocumenteerden. Alied Blom van Vrouwen Tegen Uitzetting maakte verslagen van de bijdragen; die zijn te vinden op de website http://www.vrouwentegenuitzetting.com/

Info voor ouders van ongedocumenteerde jongeren

De gemeente Amsterdam heeft regelingen, vergoedingen en ondersteuning voor ongedocumenteerde jongeren in kaart gebracht op 3 pagina's, in het Nederlands, in het Engels, en in het Braziliaans-portugees. Veel ouders weten niet precies wat mogelijk is, dus graag verspreiden.

16 juni - Den Haag / Bethelkapel - Wake voor vluchtelingen

De jaarlijkse wake rond Wereldvluchtelingendag gaat dit jaar over 'grenzen': in letterlijke zin de buitengrenzen van Europa – hoe maken en bewaken we die – en figuurlijk: hoeveel mensen kan onze samenleving opvangen? Welke barrières ervaren nieuwkomers in ons land? Deze editie van de Wake biedt u inspiratie in de vorm van ervaringsverhalen, dialogen en momenten van bezinning: Waar ligt u wakker van? Wat herkennen we bij elkaar? Zijn er lichtpuntjes? Wat kan er gedaan worden?
16 juni, 13.30-22.00 u. Bethel, Thomas Schwenckestraat 30, Den Haag.
Alle info is te vinden op: www.wakevoorvluchtelingen.nl

Wereldhuis - jaarverslag 2022

Het Wereldhuis biedt een originele impressie van het afgelopen jaar, te downloaden op: www.wereldhuis.org (rechtsonder op de pagina).

Kerken willen geen asielkorting op ontwikkelingsbudget

In het Nederlands Dagblad en ook in Trouw en Parool verschenen artikelen over het protest van ontwikkelingsorganisaties tegen verdere bezuinigingen op het budget voor ontwikkelingssamenwerking om daarmee de asielopvang te bekostigen. Hier hebben kerken en andere religieuze organisaties zich bij aangesloten. Zij noemen het kabinetsbeleid 'immoreel', 'niet-proportioneel' en 'onrechtvaardig'.

= Vlugschrift Vluchtelingen

De editie van juni vindt u hier.
Alle nummers van Vlugschrift staan op deze lijst.
T a a k g r o e p V l u c h t e l i n g e n
Raad van Kerken Amsterdam
voor reacties, aanmelden of afmelden, mail naar:
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
Email Marketing Powered by MailPoet