logo

Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen - Maart 2023

Het is al weer even geleden dat u een Nieuwsbrief van ons ontving. We hopen dat u nog steeds betrokken bent bij het werk voor vluchtelingen. Laat het ons weten als u het op prijs stelt elkaar een keer te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
U vindt deze en onze eerdere nieuwsbrieven op:
https://rvkamsterdam.nl/vluchtelingen/nieuwsbrieven/

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:

= Hulp gezocht voor Vladimir
= Stap Verder zoekt vrijwilligers
= Impressie vanuit het Wereldhuis
= De Thuisgevers zoeken onderdak voor statushouders
= Gezocht: ongedocumenteerde Amsterdammers met studie-droom
= 16 maart - Stadhuis - wake voor een ander vluchtelingenbeleid
= 20 april - Het terugkeerbeleid een fictie: iedereen heeft recht op een oplossing
= Ook wethouder wil nieuwe vaste opvangplekken
= Waarom Oekraïense vluchtelingen sneller werk vinden dan statushouders
= Vlugschrift Vluchtelingen

= Hulp gezocht voor Vladimir uit Oekraïne

De Orthodoxe Parochie van de heilige Nicolaas van Myra (Lijnbaansgracht) meldt ons:
een van onze parochianen is een buddy voor een Oekraïense vluchteling, Vladimir. Vladimir is heel kranig en positief, maar heeft één arm en darmkanker. Hij is voor zijn darmkanker ong. 2 maanden geleden geopereerd; hij moet nu aansterken, want hem staat nog de chemo te wachten in OLVG Oost. - Hij woont nu op de vluchtelingenboot op Java-eiland, maar ze moeten daar allemaal binnenkort verhuizen en weten nog niet waarheen.
Je kunt je wel voorstellen dat zelfs een hele sterke en stoere persoon soms zorg en aandacht nodig heeft. Vladimir wil heel graag bij mensen in huis in Amsterdam wonen. Hij is heel zelfstandig, maar het is fijn als iemand hem in de gaten kan houden en een warm huis/kamer kan bieden. De zorg is verder geregeld.
Als je Vladimir in huis wil en kan nemen, stuur dan ajb een mail naar office@orthodox-amsterdam.nl Of je kan bellen naar 06-2736 8675. Laat ajb een bericht achter en je wordt teruggebeld.

= Stap Verder zoekt vrijwilligers

Stap Verder is een inloop plek voor buurtbewoners, migranten en vluchtelingen in Amsterdam Zuidoost. Met Nederlandse taallessen en inloopspreekuren zijn ze er met raad en daad voor de bewoners van dit veelkleurige stadsdeel. Wil jij meedoen als taalcoach, spreekuurhouder, gastvrouw / gastheer? Kijk dan bij: Stap Verder zoekt vrijwilligers

= Impressie vanuit het Wereldhuis

Schrijfster Wytske Versteeg liep een paar dagen mee in het Wereldhuis en doet daarvan verslag in De Gids: 'Ellende is niet één ding': het grachtenpand voor mensen zonder papieren
Vanwege grote toeloop in de laatste maanden, waardoor de situatie regelmatig onoverzichtelijk werd, zijn de openingstijden van het Wereldhuis iets ingekrompen en heeft de gemeente een beveiliger aangesteld. De tijden zijn, voorlopig tot april, als volgt: ma, di, wo en vr 11.30-14.00 u. Donderdag alleen voor vrouwen, 10.00-15.30 u. Zaterdag 12.00-15.00 u. (door Rode Kruis); zondag gesloten.

= De Thuisgevers zoeken onderdak voor statushouders

In azc's wachten 16.000 erkende vluchtelingen op huisvesting, waar gemeenten onvoldoende in kunnen voorzien. Initiatief De Thuisgevers biedt een oplossing. Door statushouders tijdelijk te huisvesten via maatschappelijke organisaties, zoals kerkelijke gemeenten of sportverenigingen. En door te zorgen voor aanvullende sociale begeleiding en goede samenwerking met de lokale overheid. Met deze publiek-private samenwerking hebben initiatiefnemers de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen samen goede ervaringen opgedaan bij de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Dat kan in veel meer plaatsen!
Tientallen kerken en andere maatschappelijke organisaties door heel het land onderzoeken inmiddels mogelijkheden in hun eigen gemeente. We nodigen kerken in Amsterdam van hare uit om ook te bekijken wat mogelijk is. Zie het artikel voor uw kerkblad en de flyer. Hoort u graag meer over dit plan? Laat het ons weten, dan organiseren we een ontmoeting met Karel Jungheim (Kerk in Actie). Hij komt graag naar Amsterdam om meer over dit mooie project te vertellen.
De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) faciliteert het project, dat ook wordt gesteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Kerken in Nederland.

= Gezocht: ongedocumenteerde Amsterdammers met studie-droom

In maart 2022 is een convenant gesloten tussen de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Hogescholen en Universiteiten, om ongedocumenteerde jongeren, die al langer in Nederland zijn en hier op school zaten/zitten, beter toegang te geven tot een hogeschool of universiteit in Amsterdam. Nu zijn de organisatoren op zoek naar jongeren die hier komend studiejaar vanaf september gebruik van willen maken.
Helpt u mee ze te zoeken? We vragen u dit bericht onder hun aandacht te brengen.
Heb jij een ongedocumenteerde achtergrond, en wil je graag verder leren op een hbo-instelling of universiteit in Amsterdam? Dan is er wellicht meer mogelijk dan je denkt.
= Heb je nog geen verblijfsvergunning en ben je niet ouder dan 29 jaar?
= Heb jij in Nederland een havo, vwo of mbo-4 diploma behaald (of ga je dat bijna halen?
= En wil je graag verder doorleren op een hbo-instelling of universiteit in Amsterdam?
= Bekijk dan de voorwaarden en meld je zo snel mogelijk en in ieder geval voor 1 mei 2023 aan bij een Amsterdamse hoger onderwijs opleiding!
Wil je meer weten, kijk dan hier: Pilot toegang hoger onderwijs voor ongedocumenteerde Amsterdamse jongeren Dit is een project van de gemeente Amsterdam in nauwe samenwerking met ASKV.

= 16 maart - Stadhuis - wake voor een ander vluchtelingenbeleid

Deze maandelijkse wake op donderdag van 18-19 u. bij het Stadhuis biedt actuele informatie en gesprek, plus muziek; door Comité Wij Maken Plek Amsterdam, voorheen Wake Amsterdam. Meer info: https://sosmoria.eu/wake/amsterdam

= 20 april - Het terugkeerbeleid een fictie: iedereen heeft recht op een oplossing

Onder deze titel organiseert Vrouwen tegen Uitzetting in Pakhuis de Zwijger op 20 april een bijeenkomst, van 18.00 tot 20.30 u. Nadere informatie volgt.

= Ook wethouder wil nieuwe vaste opvangplekken

Een permanente voorraad opvangplekken in de stad, dat zou beter zijn dan de nood- en crisisopvanglocaties, zegt wethouder Groot Wassink in een interview in het Parool. Hij is nu ook voorzitter van een landelijke commissie van de VNG over opvangbeleid; hij steunt de spreidingswet van staatssecretaris van der Burg en pleit voor meer kleinschalige locaties. Lees het interview hier.

= Waarom Oekraïense vluchtelingen sneller werk vinden dan statushouders

Bijna de helft van de gevluchte Oekraïeners is inmiddels in loondienst, terwijl statushouders vaak jarenlang in de bijstand zitten. Hoe kan dat? Lees het hier.

= Vlugschrift Vluchtelingen

De editie van maart vindt u hier.
Alle nummer van Vlugschrift staan op deze lijst.
T a a k g r o e p V l u c h t e l i n g e n
Raad van Kerken Amsterdam
voor reacties, aanmelden of afmelden, mail naar:
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
Email Marketing Powered by MailPoet