logo

Help vanaf 23 okt. jonge vluchtelingen in Noord !

Kanselboodschap:
Veertig (van de honderd) minderjarige vluchtelingen (14-17 jr) die nu nog buiten in kou en regen bivakkeren in Ter Apel kunnen vanaf zondag 23 oktober onder dak in de voormalige St. Augustinuskerk aan de Nieuwendammerdijk 227 in Amsterdam Noord.
Dit initiatief van INLIA, op verzoek van het Coa dat geen oplossing ziet, zal uitgevoerd worden in nauwe samenwerking met het Rode Kruis en Nidos (jeugdbescherming voor vluchtelingen). De opvang is gepland van 23 oktober tot ergens begin november.
Voor de coördinatie en begeleiding zijn vrijwilligers onmisbaar en heel welkom!
Aanwezig zijn, activiteiten organiseren, toeleiding naar medische zorg en wat zich aandient. We zoeken vrijwilligers die volgens rooster dagelijkse taken willen uitvoeren en enkelen die dit willen coördineren, i.s.m. Nidos en Rode Kruis.
Aanmelden kan via: augustinusopvang@gmail.com

Wilt u deze oproep verspreiden in uw kerk en netwerk?
Op zondag 23 oktober ook te gebruiken als kanselboodschap.
T a a k g r o e p V l u c h t e l i n g e n
Raad van Kerken Amsterdam
voor reacties, aanmelden of afmelden, mail naar:
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
Email Marketing Powered by MailPoet