logo

extra Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen RvK A - Oktober 2021

Extra editie, met informatie over:
  • 23 oktober - demonstratie We Are Still Here
  • Solidariteitsmaaltijden post-corona - ook in uw kerk?!
U vindt deze en onze eerdere nieuwsbrieven op:
www.rvkamsterdam.nl/vluchtelingen/nieuwsbrieven/

23 oktober – demonstratie We Are Still Here

Aanvang: 13.00 u. Javaplantsoen (op het plein voor nr. 17-19, LVV-locatie voor vrouwen); daarna wandeling langs LVV-locaties, eindigend in het centrum.

Bijna een jaar geleden (in december en januari) schreven we over de groep ongedocumenteerden van Eritrese/Ethiopische afkomst, die door de IND worden afgewezen omdat ze hun identiteit en/of nationaliteit niet volledig kunnen bewijzen (Bewijsnood). We kenden hen al jaren als leden van We Are Here, ook doordat hun buddies, deels uit kerkelijke kring, verslag deden in Taakgroepbijeenkomsten, o.m. over hun onderdak in de Vluchtmaat in Zuid-Oost. Toen dat pand een andere bestemming kreeg werden ze opgenomen in de opvang van de gemeente, de LVV (landelijke vreemdelingen voorziening).
Zij vreesden toen al dat dit voor hen geen oplossing zou brengen. Dat bleek inderdaad al snel en zij en hulporganisaties vroegen de wethouder om hulp. Zie de brief van 21 december.
Nu de maximale termijn van 1,5 jaar verloopt en de corona-coulance eindigt, zullen zij toch op straat gezet worden – zonder enig perspectief. Ze worden niet teruggestuurd, maar krijgen ook geen papieren, en blijven daardoor steken in het asielgat. Ondanks het adagium ‘In Amsterdam slaapt niemand op straat’ zal de gemeente deze mensen toch dakloos maken. Daartegen richt zich de demonstratie op zaterdag 23 oktober.
Informatie op:
https://www.facebook.com/events/1096340994505282/
Lees hier het persbericht.
NB - de gemeente kan zelf geen verblijfsvergunningen afgeven; wel kan ze er bij het Rijk op aandringen dat de IND zich gaat houden aan regels van de UNHCR en het Eur. Hof voor de Rechten van de Mens, nl. door bij bewijsnood het voordeel van de twijfel te geven. Los hiervan staat het de gemeente vrij om deze mensen opvang te bieden.

Solidariteitsmaaltijden post-corona – ook in uw kerk?!

logo Between Borders
Matthijs Terhoeve van de stichting Between Borders schrijft ons:

Met het loslaten van de 1.5 meter regel en heropenen van de horeca en evenementenbranche willen wij ook graag de Solidariteitsmaaltijden nieuw leven inblazen. Mocht u zich even niet meer kunnen herinneren wat het ook alweer precies inhield: neem een kijkje op onze website!

In het kort: koks en kunstenaars uit onze grote groep ongedocumenteerde vrienden nemen u mee in een heerlijk cultureel avondje. Naast het koken van heerlijke Afrikaanse gerechten kunt u genieten van muziek; kunst en verhalen. Dit alles voor slechts 15,- !

Het enige waar het ons momenteel aan ontbreekt is een locatie en genodigden. We zouden u dan ook graag willen vragen daarin mee te denken! In principe voldoet elke locatie met ruimte en een keuken en is iedereen welkom. Als u iets te binnen schiet, laat het dan vooral weten per e-mail of telefonisch! Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,

Matthijs Terhoeve
secretaris Stichting Between Borders
06-1373 1715
Team Between Borders info.betweenborders@gmail.com

www.betweenbordersamsterdam.com
T a a k g r o e p V l u c h t e l i n g e n
Raad van Kerken Amsterdam
voor reacties, aanmelden of afmelden, mail naar:
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
MailPoet