logo

Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen RvK A - Oktober 2021

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
 • Steun maaltijden zaterdagschool ongedocumenteerde kinderen
 • 12-17 oktober: PrintRights winkel Elandsgracht
 • 21 oktober: De Balie - ongedocumenteerden in A'dam en de gemeenteraadsverkiezingen
 • 7 november: Allerzielen herdenking omgekomen vluchtelingen
 • 20 november: Werkdag Vluchtelingen RvK
 • Karmelitaanse gespreksdag over vluchtelingenboek
 • Bisschop Hendriks bepleit humanitaire corridors (Sant'Egidio)
 • Webinar Takecarebnb: laat een statushouder bij je logeren
 • VTU en VluchtelingenWerk: asielbeleid kan veel beter!
 • Bekeerde asielzoekers worden vaak niet geloofd door IND
 • Veel huisartsen in A'dam weigeren ongedocumenteerden
 • Harriet Tubman Huis - nieuwsbrief
 • Vlugschrift Vluchtelingen
U vindt deze en onze eerdere nieuwsbrieven op:
www.rvkamsterdam.nl/vluchtelingen/nieuwsbrieven/

Steun maaltijden zaterdagschool ongedocumenteerde kinderen

23c35452-09f3-4c2b-9c85-d790fdd0233b
Gianni da Costa, diaconaal opbouwwerker van de PKA in Amsterdam Oost, is weer begonnen met de zaterdagschool voor 50 ongedocumenteerde kinderen. Het project ETE (Empowerment Through Education) heeft als doel jongeren zelfredzaam te maken zodat ze op de lange termijn een positieve rol in de maatschappij kunnen vinden. Dit gebeurt door huiswerkbegeleiding, sport en empowerment trainingen. Door met de jongeren op deze zaterdagen samen te eten ontstaat een thuis- en wij-gevoel ofwel een familiegevoel. Dit project is geheel afhankelijk van donaties. Voor de maaltijden vraagt Gianni een bijdrage uit de kerken. Een maaltijd voor 2,50 betekent 125,- per zaterdag, dat is € 500,- per maand. Bijdragen zijn hartelijk welkom op rekeningnummer NL79 TRIO 0379 3155 64 t.n.v. Stichting Regenboog Amsterdam onder vermelding van “Lunch Weekendschool ETE-Project” (St. Regenboog Amsterdam is erkend als ANBI). Voor meer informatie, lees verder.
DeGroene_School_SvanWechem_10

12-17 oktober - PrintRights winkel Elandsgracht 55-H

Here To Support nodigt uit voor de tijdelijke winkel waar ongedocumenteerden eigen producten verkopen.
Ditmaal staat de shop in het teken van het recht op wonen. #housingisahumanright. Handgemaakte producten voor in huis zoals stoelen, een wc-rolhouder, een schort, pollepels en een huispak zijn te koop in de shop! Daarnaast zijn er ook shirts, truien en tassen te koop voor de verschillende woonprotesten in het land (17 oktober Rotterdam, 13 november Den Haag).
PrintRights is een collectief van ongedocumenteerde en gedocumenteerde kunstenaars die producten ontwikkelen gelinkt aan mensenrechten, als onderdeel van Amsterdam City Rights. Ze werden bekend met hun mondkapjes, waar inmiddels 9000 van gemaakt zijn en verkocht. Ook zijn ze te zien op diverse demonstraties met t-shirts en tassen. Voor openingstijden en meer info (bericht 8 oktober): https://www.facebook.com/heretosupport

21 oktober - De Balie - Zwoegen in de schaduw: ongedocumenteerden en de gemeenteraadsverkiezingen

De Balie schonk eerder aandacht aan de problemen van ongedocumenteerden met werk, wonen en zorg. "In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart praten we met betrokkenen en gemeenteraadsleden van de grootste partijen over deze misstanden, en over mogelijke oplossingen." Meer info en deelname.

7 november - Allerzielen herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen

13.30 u. in het Huis van Sant’Egidio, Waterlooplein 205 – informatiebijeenkomst over Europees migratiebeleid, met prof. Thomas Spijkerboer.
15.00 u. in de Mozes en Aäronkerk – herdenking met medewerking van dr. Manuela Kalsky e.a., waarna processie naar de Amstel.
Voor meer info lees verder.

20 november - Werkdag Vluchtelingen, landelijke Raad van Kerken

De werkgroep vluchtelingen van de Raad van Kerken houdt op 20 november een landelijke werkdag, waar ongedocumenteerden centraal staan.
Op 6 maart hadden zij een boeiende voorjaarswerkdag (ontmoeting terugzien en teruglezen via deze link) waar velen digitaal aan hebben meegedaan.
Op 20 november hopen zij weer ‘in levende lijve’ samen te komen. Tot de sprekers behoren journaliste Linda Polman (‘Niemand wil ze hebben’ 2019) en Derk Stegeman, directeur Stek Den Haag (kerkasiel Bethel). Voor deze dag kunt u zich nu al opgeven bij het secretariaat van de Raad: rvk@raadvankerken.nl Een uitgebreid programma volgt nog. Reserveer alvast de datum.
Lees verder: https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2021/06/barmhartigheid-en-vluchtelingen/

In juni stuurde de landelijke Raad van Kerken een brief aan de informateur, met 6 aandachtspunten voor toekomstig beleid. Punt 4 gaat over vluchtelingen.
Op 18 september organiseerde de RvK i.s.m. de Roos van Culemborg een symposium over het thema 'Ik was een vreemdeling...' als onderdeel van een serie over de werken van barmhartigheid. Zie voor een impressie: https://www.barmhartigheid.nl/protestantse-kerken-barmhartigheid-is-jaar-lang-centraal-thema/ met o.a. de lezing van Erica Meijers over de weerloosheid van diaconaat.

19 november - 'Ik ben de stoorzender' - gesprek over omgang met vluchtelingen

Het Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit in Haarlem organiseert een dag voor gesprek over omgang met vluchtelingen, aan de hand van het boek Archipel van de hond van Philippe Claudel.
19 november, 10.30 – 16.00 u. Parkstraat 1, 2011 KJ Haarlem. Info en aanmelden: 023 – 527 46 75 of info@kcs-haarlem.nl Voor meer informatie lees verder.

Bisschop Hendriks bepleit humanitaire corridors

Op 25 september, de Werelddag voor Vluchtelingen en Migranten, riep Jan Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, op tot het vormen van humanitaire corridors, om meer vluchtelingen op te nemen, zoals de gemeenschap van Sant'Egidio die al eerder succesvol organiseerde in andere Europese landen. Zie bericht van Sant'Egidio en het interview met de bisschop in Trouw.

Webinar Takecarebnb - laat een statushouder bij je logeren

De woningmarkt zit op slot, ook voor statushouders (asielzoekers die erkend zijn als vluchteling en dus hier mogen blijven). In het azc aan de Willinklaan in Nieuw-West wachten inmiddels 190 statushouders tot zij een woning krijgen toegewezen in de stad. Landelijk wachten er wel 11.000; minder dan tien procent van de sociale huurwoningen gaan naar statushouders. Nu de woningmarkt in crisis is moeten ook zij langer wachten op een woning en dus ook op verdere integratie en inburgering. Lees meer in het Parool van 21 sept.
Ter overbrugging naar zelfstandig wonen en om inburgering makkelijker te maken nodigt de stichting Takecarebnb u uit om gastgezin te worden van een vluchteling-met-verblijfsvergunning. Door je huis tijdelijk open te stellen geef je een statushouder een prettige start. Ben je benieuwd hoe dat is? Takecarebnb organiseert webinars waar gastgezin, gast en matchmaker vertellen hoe het is om je huis tijdelijk open te stellen, met uiteraard ruim tijd voor vragen. Via de website kun je je aanmelden voor de eerstvolgende online-ontmoeting. Zie: https://takecarebnb.org/webinar/
Zie ook hier het artikel dat u kunt gebruiken voor kerkblad of nieuwsbrief.

VTU en VluchtelingenWerk: het asielbeleid kan veel beter!

De groep Vrouwen tegen uitzetting, die zich al vele jaren inzet voor vrouwen zonder papieren geeft in drie bladzijden een alarmerende analyse van het Nederlandse asielbeleid en biedt tien verbeterpunten aan. Lees het op:
http://www.vrouwentegenuitzetting.com/
De menselijke maat verdwijnt steeds verder uit zicht in het asiel- en integratiebeleid. Het nieuwe rapport 'Web van wantrouwen' van VluchtelingenWerk geeft een verontrustend beeld van de schrijnende situaties die daardoor in de afgelopen jaren zijn ontstaan en doet ook tien aanbevelingen.

Bekeerde asielzoekers worden vaak niet geloofd door IND

De IND verleent vluchtelingen die zich tot het christendom bekeren, te vaak geen status. Daarbij negeert ze de bevindingen van bekeringsspecialisten van de Protestantse Kerk in Nederland, zo staat in een brief aan de Tweede Kamer. Karel Jungheim van Kerk in Actie geeft toelichting in Trouw van 30 augustus.

Amsterdamse huisartsen helpen ongedocumenteerden wel - of niet

Dokters van de Wereld concludeert uit een rondvraag onder huisartsen dat bijna de helft soms hulp weigert aan mensen zonder papieren. “De afgelopen jaren blijkt het steeds moeilijker om een huisarts te vinden die een ongedocumenteerde patiënt wil aannemen. Onze medische vrijwilligers zijn in Amsterdam soms uren aan het rondbellen voor een afspraak.” “Het onderzoek onder Amsterdamse huisartspraktijken geeft inzicht in de barrières en daardoor ook in mogelijke oplossingen.”
Lees het artikel met link naar het hele onderzoek op: https://doktersvandewereld.org/bijna-helft-amsterdamse-huisartsen-weigert-soms-ongedocumenteerde-patient/ en enkele reacties in de gemeenteraad op: https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/zorg-aan-ongedocumenteerden-moet-beter-vindt-raad.258007.lynkx

Harriet Tubman Huis

U vindt de nieuwsbrief van mei (met link naar het jaarverslag), en binnenkort ook die van oktober op:
www.harriettubmanhuis.nl/nieuwsbrief/

Vlugschrift Vluchtelingen

De editie van september vindt u hier. De editie van oktober vindt u hier.
Het nieuwste nummer vindt u altijd op deze lijst.
T a a k g r o e p V l u c h t e l i n g e n
Raad van Kerken Amsterdam
voor reacties, aanmelden of afmelden, mail naar:
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
MailPoet