logo

Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen RvK A - Februari 2021

‘Doe uw werk goed’, zegt Prediker: ‘Werp uw brood over het water, want na vele dagen zult u het vinden.’
Een mysterieus beeld, passend bij deze onvoorspelbare tijd: het onvoorspelbare van het werpen van het brood. Je weet niet waar het terechtkomt, je laat de bestemming los, de verwachting, de uitkomst. Het brood staat symbool voor vele dingen: een glimlach voor een zwerver, een luierpakket voor Braziliaanse arbeidsmigranten, een voedselpakket, of een krantje kopen bij de Z-verkoper. Doe dus wat je hand vindt om te doen….
In deze nieuwsbrief vindt u achtereenvolgens informatie over
 • 6 maart: werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland
 • € 200,- voor een extra maaltijd voor jonge Eritrese vluchtelingen
 • zorgen om jonge ongedocumenteerden in De Nieuwe Stad
 • 3 maart: Amnesty - online bijeenkomst over Bewijsnood
 • 3 maart: Pakhuis de Zwijger - gesprek over irreguliere migratie naar Europa
 • vacature dagelijks bestuur Taakgroep Vluchtelingen RvK Amsterdam
 • Vlugschrift Vluchtelingen van Kerk in Actie - februari 2021
 • 17 maart: kies je partij m.b.v. de verkiezingsbarometer van ASKV e.a.
 • 17 maart: of kies m.b.v. 10 stellingen van VluchtelingenWerk
 • 1 maart: Verkiezingsdebat van migrantenkerken
 • pleidooi voor opnieuw instellen van discretionaire bevoegdheid
Deze en vorige nieuwsbrieven staan ook op: https://rvkamsterdam.nl/vluchtelingen/nieuwsbrieven/

6 maart: Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland

Jaarlijks organiseert de Werkgroep Vluchtelingen Raad van Kerken in Nederland een landelijke werkdag – dit jaar in de vorm van een compacte online-bijeenkomst, op 6 maart 10.00 – 11.30 uur. Aanmelden vóór 1 maart a.s.: rvk@raadvankerken.nl Thema: ‘Houd moed, sta op, Hij roept u!’ (Markus 10, 46 – 52).
Tijdens deze bijeenkomst komen de meest actuele thema’s van asielproblematiek in Nederland aan de orde. Ook nemen we afscheid van Jan van der Kolk, voorzitter van de werkgroep van 2010 – 2021.
Sprekers: Ineke Bakker (nieuwe voorzitter van de werkgroep), Eduard Nazarski, prof. dr. Erik Borgman, en ds. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de RvK in Nederland.
Na aanmelding ontvangt u begin maart een zoomlink. Zie voor het programma:
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2021/02/59869/

€ 200,- voor een extra maaltijd voor jonge Eritrese vluchtelingen

Ongedocumenteerde vluchtelingen hebben het in de lockdown extra zwaar. Savannah Koolen van Here to Support doet een dringend appel op kerken en diaconieën: maak een geldbedrag over om jonge Eritrese ongedocumenteerden die in de Amsterdamse opvang zitten, een extra maaltijd te serveren. Voor €200/week kan Here to Support bij de 2 activiteiten die ze elke week organiseren voor jonge ongedocumenteerden, een voedzame maaltijd aanbieden; ook oudere ongedocumenteerden die de opvang niet uitkomen, krijgen iets extra’s. Het zou mooi zijn als de diverse diaconieën hier een estafette van maken. De diaconie van de Keizersgrachtkerk is al begonnen… Een bijdrage kan overgemaakt worden naar: NL23 BUNQ 2034 9613 90 tnv Stichting Here to Support.
Lees verder: brief van Savannah met verzoek om steun

zorgen om ongedocumenteerden in De Nieuwe Stad

In kerkgebouw De Nieuwe Stad in Zuid-Oost vinden ong. 20 jonge ongedocumenteerden (van 16-22 jaar) dagopvang ook tijdens de lockdown. Ze helpen maaltijden koken en brengen die rond in de buurt. Elianne Schultz (van de Lutherse Diaconie) coördineert de activiteiten. Zij ziet jongeren zonder papieren rondzwerven, niet wetend waar ze hulp kunnen vragen. Wanneer ze in DNS op adem komen gaan ze meehelpen en worden zelf hulpgevers. Voor allen is de vraag wanneer de nachtopvang stopt? Op 2 maart al of misschien toch op 1 april? En hoe dan verder? De kerk kan niet voldoende hulp bieden, dus is de gemeente aan zet. Elianne sprak in bij de raadscommissie Zorg op 18 februari; lees haar schrijnende verhaal. Raadsleden van CU, BIJ1 en Denk gaan samen vragen stellen in de gemeenteraad. - Elianne spreekt ook, met Mustapha, op 3 maart in Pakhuis de Zwijger, zie hieronder.

3 maart: Amnesty online bijeenkomst over Bewijsnood

Amnesty International publiceerde het rapport ‘Bewijsnood – Wanneer nationaliteit en identiteit ongeloofwaardig worden bevonden’. Mensen die vluchten zijn lang niet altijd in het bezit van (identiteits)documenten, bijvoorbeeld omdat ze die noodgedwongen hebben achtergelaten of tijdens de vlucht zijn verloren. Amnesty concludeert in het rapport Bewijsnood dat de IND te hoge eisen stelt aan de bewijslast voor asielzoekers en te weinig rekening houdt met de bewijsnood waarin zij verkeren. Daarmee zet de dienst mensenlevens op het spel.
In de online bijeenkomst: toelichting, deskundigen en discussie in werkgroepen.
Meer informatie, programma en aanmelden: online bijeenkomst over Bewijsnood
3 maart: Pakhuis de Zwijger - Irreguliere migratie naar Europa, gesprek over mogelijke oplossingen – i.s.m. UNDP, Don Ceder, Anne van Schaik, Leo Lucassen, Elianne Schultz en Mustapha
Voor 93% van de irreguliere migranten was hun reis naar Europa gevaarlijk, slechts 2% van hen zou het niet weer doen als ze dat geweten hadden. Opvallende uitkomsten uit het rapport 'Scaling Fences: voices of irregular African migrants to Europe' van de UNDP, waarvoor ruim 1.900 migranten zijn geïnterviewd in 13 Europese landen, waaronder ook Nederland. - We willen focussen op de migranten die hier al zijn, doorpraten over de huidige framing van irreguliere migratie en dit in een bredere context plaatsen. Ongedocumenteerde migranten mogen niet werken, hoewel zij allemaal aangeven dat ze dit willen en willen bijdragen aan de samenleving. Wat brengt de huidige aanpak, en wat zijn mogelijke oplossingen? – meer informatie: https://dezwijger.nl/programma/irreguliere-migratie-in-europa

vacature dagelijks bestuur Taakgroep Vluchtelingen

Nu Anna Verbeek voorzitter is geworden van de Amsterdamse Raad van Kerken zoeken we versterking van het dagelijks bestuur van de Taakgroep Vluchtelingen. We zoeken iemand die wil meedenken over uitwerking van het werkplan 2021. Invulling van taken en tijd natuurlijk in overleg. Informatie bij voorzitter van de Taakgroep Jan van der Meulen, 06-51283787 / janmeule@hetnet.nl of secr. Frans Zoer 020-6829260 / frans.zoer@hotmail.com

Vlugschrift Vluchtelingen van Kerk in Actie

De editie van februari vindt u hier. Altijd de moeite waard.

17 maart: kies je partij m.b.v. de verkiezingsbarometer van ASKV e.a.

Hoe weeg jij af op welke partij je stemt bij de Verkiezingen voor de Tweede Kamer? Ik lees niet alle partijprogramma’s. Hulp komt van 11 vluchtelingenorganisaties. Zij hebben de programma´s van de politieke partijen gefileerd met betrekking op hun standpunten over uitgeprocedeerde vluchtelingen, de zogenoemde ongedocumenteerden. Op de site www.kiesvoorongedocumenteerden.nl kunnen bezoekers de standpunten van de politieke partijen in één oogopslag bekijken en een actiemail versturen aan een partij naar keuze.
En: stem op 17 maart!
barometer

17 maart: of kies m.b.v. 10 stellingen van VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk las dertien partijprogramma's met de vraag hoe vluchteling-vriendelijk ze zijn. De politieke sneltest langs tien stellingen geeft inzicht.
'Als het over vluchtelingen gaat, worden vaak de verschillen benadrukt. Terwijl vluchtelingen mensen zijn zoals jij en ik. Maak geen verschil met je stem. Stem met je hart!' Doe de test op: https://www.vluchtelingenwerk.nl/maakgeenverschil
- Het zal niet verbazen dat de barometer van VluchtelingenWerk vrijwel gelijk is aan die van ASKV.

1 maart: Verkiezingsdebat van migrantenkerken

SKIN (Samen Kerk in Nederland, koepelorganisatie van internationale kerken) organiseert een verkiezingsdebat. Het debat wordt gelivestreamd via het Youtubekanaal van de EO.
Alle nieuws is te volgen via dit facebook event of via de website van SKIN.
SKIN poster 1 maart

Herstel het humanitair vangnet – én gebruik de lokale betrokkenheid!

Tot mei 2019 kende het Nederlandse asielbeleid de zgn. ‘discretionaire bevoegdheid’. Dat hield in dat een bewindspersoon (tegenwoordig de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) in schrijnende asielgevallen op basis van maatwerk-informatie van lokale betrokkenen (huisartsen, de burgemeester, plaatselijke hulporganisaties, kerken, enz.) een verblijfsvergunning kan verlenen tegen het oordeel van de IND in.
In 2019 werd dat element uit het asielbeleid gesloopt (er bleef een uiterst summiere bevoegdheid voor de directeur IND over, die sindsdien tot 4 corrigerende besluiten heeft geleid). Hulpverleners en experts zijn van oordeel dat de discretionaire bevoegdheid absoluut noodzakelijk is. We kennen in Nederland een uiterst strikt asiel- en migratiebeleid. Door toepassing van de discretionaire bevoegdheid kan de staatssecretaris beleid dat voor een individu inhumaan uitpakt, corrigeren.
Daarom zijn VluchtelingenWerk Nederland, ASKV/Steunpunt Vluchtelingen en Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) een belangrijke lobby gestart en bepleiten ze dringend de discretionaire bevoegdheid van de bewindspersoon te herstellen. In het rapport Een humanitair vangnet in schrijnende situaties tonen zij nut en noodzaak van de discretionaire bevoegdheid aan, op basis van verschillende - juridische en maatschappelijke - expertise. - Het rapport van 6 pagina's vindt u hier.
Meer lezen
Taakgroep Vluchtelingen
Raad van Kerken Amsterdam
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
MailPoet