logo

extra Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen RvK A - maart 2020

Met deze extra nieuwsbrief verklaren wij ons solidair met de oproep van drie vluchtelingenorganisaties aan nederlandse steden om 500 minderjarige vluchtelingen op te vangen die nu zonder ouders of begeleiders op de Griekse eilanden zitten.
Zie hun oproep op: Gemeenten neem alleenstaande vluchtelingenkinderen over van Griekenland

Diverse steden hebben zich al bereid verklaard een aantal kinderen op te vangen.
In de Amsterdamse gemeenteraad is een motie om dat ook in Amsterdam te doen, met meerderheid van stemmen aangenomen. Zie: Verklaring van zes fracties

Hier zijn we blij mee. We roepen het gemeentebestuur, i.c. wethouder Groot Wassink op om deze motie uit te voeren.
We vragen de lezers van deze nieuwsbrief waar mogelijk hun steun te betuigen met deze actie. Wij zullen er voor zorgen dat deze nieuwsbrief onder de aandacht komt van politici en het gemeentebestuur van Amsterdam en ook van de landelijke Raad van Kerken.

Henk Meulink, voorz. Raad van Kerken Amsterdam
Jan van der Meulen, voorz. Taakgroep Vluchtelingen Raad van Kerken A'dam
Anna Verbeek, db-lid Taakgroep Vluchtelingen
Frans Zoer, secr. Taakgroep Vluchtelingen
Taakgroep Vluchtelingen
Raad van Kerken Amsterdam
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
Find us socially:
facebook twitter email website 
MailPoet