logo

Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen RvK A - April 2020

De coronacrisis is ook een migratiecrisis. Asielprocedures zijn in verschillende Europese landen tot nader order stilgelegd; 130 landen hebben deels hun grenzen gesloten, arbeidsmigranten kunnen niet meer in hun flexibele baan, of als seizoenarbeider aan de slag.
Dakloze asielzoekers zitten klem – zij kúnnen niet thuis blijven. Ook arbeidsmigranten (inmiddels zonder werk) voelen zich in de val zitten. Hun omstandigheden garanderen niet dat ze gezond blijven en zij kunnen in dit corona-tijdperk ook de volksgezondheid in gevaar brengen. Want wie bang is om opgepakt te worden of inkomsten te verliezen, zal zich niet snel melden bij een ziekenhuis…
In deze Nieuwsbrief informeren we u over de maatregelen van de gemeente Amsterdam met betrekking tot opvang van ongedocumenteerde asielzoekers in corona-tijd en diverse activiteiten en vormen van opvang gericht op diverse groepen mensen zonder geldige verblijfsdocumenten.
corona24

Inhoudsopgave

 • Corona-maatregelen van de gemeente Amsterdam
 • Wereldhuis: contact met diverse groepen ongedocumenteerden
 • Opvang en activiteiten
  • Wereldhuis in Amsterdam Noord
  • Stap Verder, BOOST, ASKV
  • Aanvullende dagopvang van Here to Support
 • Ondersteuning voor parkeergarage Kempering
 • Team Straatsignalering helpt jongeren in de Ramadan
 • Steun Braziliaanse arbeidsmigranten
 • Nieuwsbrief Human Aid Now
 • Nieuwbrief Team Kerkbed
 • Harriet Tubman Huis en Jeannette Noelhuis in corona-tijd
 • Alle lidkerken van Raad van Kerken steunen oproep 500 kinderen uit Griekse kampen op te nemen
 • (Tijdelijk) verblijfsrecht in tijden van corona?!
 • Vlugschrift Vluchtelingen van Kerk in Actie - mei
 • Blij dat ik iets terug kan doen

Corona-maatregelen van de gemeente Amsterdam

In onze vorige nieuwsbrief noemden we de brandbrief van het Wereldhuis en andere organisaties aan de wethouder met het verzoek om 24-uurs opvang te bieden aan dakloze ongedocumenteerden en om de parkeergarage Kempering nog niet te ontruimen. De gemeente heeft besloten tot de volgende maatregelen:
 • bestaande opvanglocaties zijn kleinschaliger gemaakt: een deel van de bewoners is elders ondergebracht, zodat ze allen meer ruimte hebben. Zo zijn 60 bewoners van de opvang in de Derkinderenstraat overgebracht naar kamers in een hostel in Zuid-Oost. In de Walborg is de afdeling voor dakloze gezinnen uitgeplaatst naar een hotel, zodat de ongedocumenteerden het hele pand kunnen benutten.
 • Er zijn tijdelijk extra plekken nachtopvang geregeld met name in leegstaande sporthallen.
 • Bij parkeergarage Kempering zijn enkele dixies bijgeplaatst en wordt de mogelijkheid gegeven tot douchen in een sporthal. De ontruiming is ‘tot nader order’ uitgesteld. Wethouder Groot Wassink wil geen verantwoordelijkheid nemen voor onderdak van deze groep; zij blijven afhankelijk van particuliere hulpverleners, die ondertussen op zoek zijn naar een andere locatie.
Voor updates met details over het gemeentebeleid rond daklozen en ongedocumenteerden zie de relevante passages uit de raadsbrieven van 15 april en 21 april.

Wereldhuis: contact met diverse groepen ongedocumenteerden

De gemeente Amsterdam heeft het Wereldhuis gevraagd de plek te zijn voor informatievoorziening voor zoveel mogelijk mensen die zonder documenten in Amsterdam verblijven. Het Wereldhuis had vanouds goede contacten met ongedocumenteerde arbeidsmigranten uit de Filippijnen en Indonesië. I.s.m. met Fairwork brengt het Wereldhuis meer hulpbehoevende migrantengroepen in kaart. Contact met Brazilianen lopen via diaconaal opbouwwerker Gianni da Costa. Om ook andere groepen, zoals Ghanezen in Zuid-Oost, in beeld te krijgen is Peter Vrieler aangesteld, die contacten legt met sleutelfiguren in diverse migrantengroepen.
Belangrijkste vraagstuk is, dat mensen die illegaal in de stad verblijven (soms al heel lang) altijd hun best doen om niet op te vallen en onder de radar van de overheid te blijven. Om in de huidige situatie in aanmerking te komen voor hulp van de gemeente wordt hen gevraagd met hun gegevens naar voren te komen. Dat levert spanning: welke gevolgen heeft dit als de coronacrisis voorbij is? Met name gezinnen vrezen naar een gezinslocatie van het COA gestuurd te worden, vanwaar uitzetting dreigt. Vanuit het Wereldhuis wordt gewerkt aan een informatiebrochure gericht op moeders met kinderen, en aan een voorstel aan de gemeente om leefgeld te verschaffen, waarmee voor enkele maanden de huur en andere vaste lasten betaald kunnen worden.
Het mooie jaarverslag 2019 van het Wereldhuis vindt u hier.

Opvang en activiteiten

Het Wereldhuis vangt ruim veertig mensen op in Huis van de Wijk De Meeuw in Noord, i.s.m. de Regenboog en Dokters van de Wereld. Lees de column Liefde in tijden van corona van coördinator Geeske Hovingh. Dagactiviteiten zijn weer opgestart, in samenwerking met het ASKV.
Ook het Nederlandse taalcafé op donderdag is weer begonnen, nu telefonisch. Actuele info vindt u op de openbare facebook-pagina.
 • OPROEP voor vijf fietsen: veel bezoekers moeten dagelijks grote afstanden in de stad overbruggen om naar het Wereldhuis te komen, bijv. vanaf de Sporthallen Zuid. Veel fietsen zijn al gedoneerd na een oproep; nog vijf zijn nodig. Graag contact opnemen via 06-2282.1472 (brengen naar Motorwal 300 of Nieuwe Herengracht 18 of laten ophalen).
Stap Verder is gesloten voor de normale inloop – dus geen taallessen, douchen en de was doen. De medewerkers werken vanuit huis en onderhouden telefonisch contacten met vaste cliënten.

BOOST (Transvaalbuurt) is gesloten, maar inmiddels gaan diverse cursussen online door; zie: https://boostamsterdam.nl/rooster/

ASKV biedt activiteiten online aan, zodat cursussen toch doorgang kunnen vinden. In de opvanglocatie van het Wereldhuis in Noord vertoont het ASKV cursussen op een groot scherm, zie foto. Info: https://www.askv.nl/nieuws/
Wereldhuis - cursus ASKV
Aanvullende dagopvang van Here to Support
In samenwerking met Team Straatsignalering en Amsterdam City Rights biedt stichting Here to Support extra dagopvang op twee locaties in de stad voor een vaste groep van 35 ongedocumenteerden. De organisatoren melden dat de opvang goed verloopt en een veilige situatie biedt. Lees meer informatie.

Ondersteuning voor parkeergarage Kempering

De situatie van circa 80 voornamelijk West-Afrikaanse mannen is nog altijd precair. De steungroep Family on a Mission heeft een Altijd-Welkom-Lijst op: https://nl-nl.facebook.com/groups/familyonamission/. Altijd welkom zijn etenswaren. Supporters zijn op zoek naar een andere plek voor de groep; i.v.m. coronabeperkingen vraagt dat nog meer overleg (met o.a. GGD) dan anders. Zie ook het programma Een Vandaag van 18 april j.l.

Steunacties van Rogier Schravendeel voor de mensen in de Parkeergarage Kempering noemden we ook al in de vorige nieuwsbrief:
 • actie Broodje Pindakaas is een succes. Dagelijks brengen Rogier en zijn team 100 broodjes en 4 potten pindakaas. Een financiële bijdrage is zeer welkom: op rekening NL26 INGB 0795 7779 49 t.v.n. R. Schravendeel onder vermelding Broodje Pindakaas.”
 • De Grote Sokkenactie leverde meer dan 500 sokken op, met dank aan stadsklooster La Verna, de Boomkerk, de Oranjekerk en de Singelkerk.
 • verzoek aan de kerken om mee te doen aan de Grote Onderbroekenactie. Hoe? Vul een doos met onderbroeken; Rogier haalt de doos op en deelt de onderbroeken uit onder de mensen zonder papieren op Kempering. Doe je mee? Stuur een mailtje aan schravendeel.r@gmail.com
 • Stichting ‘Between Borders’ gaat voortaan de Solidariteitsmaaltijden en andere activiteiten van Rogier organiseren.

Team Straatsignalering helpt jongeren in de Ramadan

Nu de Ramadan is begonnen ziet Team Straatsignalering dat vooral jongeren behoefte hebben aan extra eten om op de been te blijven.
Annette Kouwenhoven doet verslag en vraagt steun om hierin te voorzien (Kerk in Actie en EO Metterdaad hebben steun toegezegd). Ook gaat het Team spreekuren houden in de sporthallen om informatie te geven; tenslotte schetst ze de noodsituatie van ongedocumenteerde arbeidsmigranten en de hulpinitiatieven die voor hen op gang komen. Lees hier haar bijdrage.

Steun Braziliaanse arbeidsmigranten

Diaconaal opbouwwerker Gianni da Costa verleent al jaren praktische hulp aan (kinderen van) ongedocumenteerde arbeidsmigranten uit Brazilië die in Amsterdam wonen en werken. Nu de meesten hun werk kwijt zijn raken zij in grote problemen: geen geld meer voor voeding, huur en andere noodzakelijke kosten. Zie zijn oproep voor steun.

Nieuwsbrief Human Aid Now

Zoals eerder gemeld helpt de Nederlandse organisatie Human Aid Now vluchtelingen in Griekenland en ook in Amsterdam. Door beperkingen vanwege corona is de hulpverlening moeilijker en tegelijk meer nodig. U kunt helpen bij financiering van de voedseldistributie. Zie de nieuwsbrief die Coen van Loon samenstelde: actie voor en info over Human Aid Now. Van harte aanbevolen!

Nieuwsbrief Team Kerkbed

Bij de particuliere opvangadressen van Team Kerkbed en bij die van AmsterDak! verblijven op dit moment nog slechts enkele gasten. Vrijwel alle ongedocumenteerde gasten zijn ondergebracht in opvangen van de gemeente, nl. in Sporthallen Zuid (Kerkbed) of Derkinderenstraat (AmsterDak!). Ook Team Kerkbed houdt u met een
Team Kerkbed - nieuwsbrief 1

Harriet Tubman Huis en Jeannette Noelhuis in coronatijd

Het Harriet Tubman Huis in Huigenbos (Zuid-Oost) biedt onderdak aan vrouwelijke vluchtelingen met hun kinderen. Hun nieuwsbrief van april vertelt meer.
Voor een corona-update vanuit het Jeannette Noëlhuis zie hun facebookpagina.

Alle lidkerken van Raad van Kerken steunen oproep 500 kinderen uit Griekse kampen op te nemen

Amsterdam is één van de Nederlandse steden die bereid zijn een groep alleenstaande minderjarige vluchtelingen van Griekse eilanden op te nemen. (In maart deed de Taakgroep Vluchtelingen een oproep aan B&W om mee te doen aan dit initiatief van VluchtelingenWerk e.a.). Inmiddels hebben ook de PKN en Kerk in Actie een zelfde oproep aan de regering gericht. Vervolgens hebben veel meer religieuze leiders van christelijke, joodse, islamitische en humanistische achtergrond zich hierbij aangesloten. Tot de christelijke ondertekenaars behoren alle organisaties die zijn aangesloten bij de Raad van Kerken. Lees hier de oproep.
De Nederlandse regering wil 'structurele' oplossingen en geen ad-hoc beleid. De Taakgroep Vluchtelingen heeft de gemeente Amsterdam gevraagd alle invloed aan te wenden om de staatssecretaris te bewegen Nederland te laten meedoen aan dit initiatief, in navolging van bv. Duitsland en Oostenrijk. Meer druk op het kabinet en met name op Kamerleden van CDA en VVD kan helpen om ook Nederlandse deuren te openen. Doet u mee? Emailadressen op: lijst van alle Kamerleden.
(Tijdelijk) verblijfsrecht in tijden van corona?!
De coronacrisis is voor mensen zonder verblijfspapieren extra problematisch en bedreigend. Van verschillende kanten wordt gepleit om ongedocumenteerden verblijfsrecht te geven:
Stadsdiaken Colm Dekker, sinds jaren verbonden aan Sant’Egidio, publiceerde op 11 april in het AD een oproep om mensen zonder papieren in deze coronacrisis een tijdelijk verblijfsrecht te geven. Dat is veiliger voor hen en voor de samenleving. Hij nodigt anderen uit het medische, politieke, juridische en sociale veld uit om hier nadere invulling aan te geven. Wilt u reageren, steun betuigen, vragen stellen? Mail naar Colm Dekker: stadsdiaken.amsterdam@gmail.com of via twitter of via de facebookpagina van Sant'Egidio.
Monique Kremer, de nieuwe voorzitter van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ), in haar blog Migratie in tijden van corona verwijst evenals Colm Dekker naar Portugal, dat mensen die op het moment van het uitroepen van de noodtoestand een aanvraag voor een verblijfsvergunning hebben lopen (waaronder asielzoekers) een tijdelijk verblijfsrecht geeft.
Amsterdam City Rights sloot op 19 april aan bij een internationale actie om papieren te bepleiten voor ongedocumenteerden, juist vanwege deze coronacrisis, ‘Papers for ALL’.
In Italië bespreken ministers een plan om 200.000 migranten te legaliseren
migranten te legaliseren, om het tekort aan arbeidskrachten op te vangen.
La Cimade, de grootste vluchtelingenorganisatie in Frankrijk, roept de regering op om mensen zonder papieren juist nu te legaliseren.

Vlugschrift Vluchtelingen van Kerk in Actie - mei

Lees het nieuwste Vlugschrift hier.

Blij dat ik iets terug kan doen

Als nieuwe Nederlander vraag ik me in deze tijd af: wat kan ik doen voor Nederland? Hoe kan ik helpen? Die vragen leven onder veel asielzoekers, ongeacht waar ze vandaan komen en de aard van hun opleiding. Ongeschoold of professor – iedereen wil bijdragen. (…)
Voor mij blijft het een wonder dat iedereen zich in Nederland kan ontplooien. In dit land bepaalt niet afkomst of achtergrond de toekomst, maar persoonlijk talent. Dat talent kan op allerlei plekken worden bijgeslepen en groter gemaakt. (…) Ik volg een opleiding tot programmeur en probeer mezelf bij te spijkeren tijdens kortetermijn-opleidingen binnen de integratiecursus. Daarom ben ik blij als ik dit land op een gegeven moment ook iets kan teruggeven. Een land dat zo veel vertrouwen in mensen heeft, moet met liefde worden omarmd.
Lees de hele column van Wondimu Gebre Woldeaarggiye uit het Parool van 18 april.
Taakgroep Vluchtelingen
Raad van Kerken Amsterdam
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
Find us socially:
facebook twitter email website 
MailPoet