logo

Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen RvK A - Maart 2020

Corona-nieuwsbrief van de Taakgroep Vluchtelingen – zo zouden we deze editie van onze Nieuwsbrief wel kunnen noemen. Mensen die op een of andere wijze betrokken zijn bij vluchtelingen, realiseren zich dat het Covid-19 virus én de maatregelen om sociale distantie te betrachten, een keiharde bedreiging zijn voor alle ongedocumenteerden vluchtelingen (en ook andere daklozen). In deze Nieuwsbrief verzamelen we zoveel mogelijk informatie over de actuele stand van zaken.
U kunt op verschillende manieren hulp bieden! Lees de nieuwsbrief en verspreid deze a.u.b. in uw netwerk!

“I would stay home if I had one”

corona24
Let op: De vergadering Taakgroep op 16 april gaat niet door (de volgende gepland op 25 juni, hopelijk wel).

Inhoudsopgave:

- Gelagkameroverleg e.a. : brandbrief ‘Corona en ongedocumenteerden’ naar wethouders
- Alternatieve dagopvang voor ongedocumenteerden:
= Huis van de wijk De Meeuw in Amsterdam Noord – contact via het Wereldhuis
= Opvang in Amsterdam Oost en West – contact via Team straatsignalering

- Situatie in de parkeergarage Kempering (ontruiming uitgesteld)
- Doe mee aan de sokken-actie en de pindakaas-actie
- Stichting Here to support
- Discussie 24-uurs opvang in de commissie Algemene Zaken
- Niemand op straat – diverse acties
= Petitie Avaaz
= Campagne Leger des Heils
- Amsterdammers, houd moed en houd vol
- PKN en EO: Landelijk adres voor onderlinge hulp in corona-tijden
- Ondertussen in de Derkinderenstraat


NB - sommige links naar websites werken niet goed: kopieer die in uw browser
Diverse plekken waar ongedocumenteerden overdag terecht konden voor koffie, lunch, toilet, contact en advies, zijn gesloten. Het Wereldhuis en StapVerder en ook cursuscentrum BOOST moesten hun deuren sluiten vanwege corona-risico, evenals alle openbare bibliotheken.
Zie bijv. Amsterdamse daklozen kunnen alleen nog op straat terecht
Brandbrief corona en ongedocumenteerden
Op 13 maart is op initiatief van Geeske Hoving van het Wereldhuis een brandbrief naar de wethouders Groot Wassink en Kukenheim verstuurd. Ook Jan van der Meulen, voorzitter van Taakgroep vluchtelingen ondertekende de brief. Zie brandbrief aan wethouders.
Alternatieve opvang in Amsterdam Noord
Het Wereldhuis heeft samen met De Regenboog een plek gevonden in Huis van de Wijk De Meeuw, aan de Motorwal in Noord. Vanaf 23 maart kunnen daar 40 mensen terecht, een veel kleinere groep dan de 80 tot 100 die normaal in het Wereldhuis kwamen. Wilt u als vrijwilliger helpen bij de begeleiding van deze dagopvang? U bent heel welkom! Informatie en aanmelding via: info@wereldhuis.org of 06-2282 1472
Alternatieve opvang in Amsterdam Oost en West
Voor anderen heeft het Team Straatsignalering plek gevonden op twee locaties, een in West en een in Oost, waar vanaf 22 maart maximaal 35 mensen de dag kunnen doorbrengen. Op beide plekken gaat het om vaste groepen, zodat duidelijk is wie er binnen komen.
Team Straatsignalering is een burgerinitiatief, gelieerd aan Amsterdam City Rights en Here to Support, met kundige en zeer ervaren hulpverleners, onder wie Annette Kouwenhoven (van de English Reformed Church op het Begijnhof).
Deze opvangplekken draaien zonder subsidie, met alleen vrijwilligers. Uw gift is zeer welkom, op de rekening van de Martelaren van Gorcum, NL13 INGB 0000 1225 88 en o.v.v. het Noodfonds Straatsignalering Amsterdam (ANBI status).
Er zijn heel hard vrijwilligers nodig! Ziet u kans om mee te helpen? Mail naar niemandopstraat@gmail.com of bel Annette Kouwenhoven: 06-2123 5320
Dagopvang in de kerk?
Ook kerken overwegen dagopvang te organiseren in hun ruimtes: kleinschalig (een vast groepje van max. 8-10 personen) en extra aandacht voor sociale distantie en hygiëne zijn absolute voorwaarden!
Lees meer over: Team Straatsignalering
De behoefte aan dagopvang komt onder meer voort uit het feit dat de Winteropvang alleen ’s nachts onderdak biedt. De Winteropvang voor ongedocumenteerden aan de Transformatorweg (bij het Westerpark) is, nadat enkelen met besmetting zijn opgenomen in het ziekenhuis, overgeplaatst naar Sporthallen Zuid (bij het Olympisch Stadion; de buurt is geïnformeerd); 75 bedden in twee gescheiden groepen. Overdag zijn de mensen op de straat aangewezen. Zie ook hieronder bij Discussie 24-uurs opvang.

Parkeergarage Kempering

De situatie in de parkeergarage is zorgelijker dan ooit. Naast de ruim 80 bewoners komen er ook steeds meer andere ongedocumenteerden om er de dag door te brengen, omdat ze niet elders in dagopvang terecht kunnen. Men slaapt met vier of zes in tenten en de afgetimmerde ruimte is slecht te ventileren. Zie voor uptodate informatie: www.facebook.com/groups/familyonamission/
Lees de noodkreet van Lisa Elsenburg (die de coördinatie overnam van zieke Samantha):
'Mijn hart ligt in 1000 stukjes verspreid over een nat tapijt in een vervallen garage in Zuidoost. Een plek die bijna 100 vluchtelingen gedwongen hun thuis moeten noemen.'
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10163328907550154&set=a.10150222345775154&type=3&theater

De burgemeester heeft de raadscommissie AZ op 19 maart toegezegd dat ontruiming is uitgesteld naar 6 april en dat dan een nieuwe afweging volgt; daarbij is de publieke gezondheid in en buiten kraakruimtes het belangrijkste. Op 25 maart meldde de gemeente dat vanwege de coronacrisis de ontruiming ‘tot nader order is uitgesteld’.
De gemeente heeft extra toiletten geplaatst, de groep kan driemaal per week gebruik maken van douches van Bijlmer Sportpark; Dokters van de Wereld houdt tweemaal per week ter plaatse spreekuur. Er zijn nog geen coronazieken geconstateerd.
Twee oproepen van Rogier Schravendeel
Grote Sokkenactie
De mensen in parkeergarage Kempering hebben grote behoefte aan sokken. Rogier vraagt kerken goede paren sokken in te zamelen. Sociale distantie wordt in acht genomen – geen kans op besmetting. Contact hierover via schravendeel.r@gmail.com.
Lees meer over deze actie.
Broodje Pindakaas
De populatie in parkeergarage Kempering groeit, dus is er soms acuut gebrek aan voedsel. Rogier wil dagelijks 100 broodjes en 3 grote potten pindakaas langsbrengen bij de garage. Deze actie kost 20 euro per dag. Donatie op rekening NL26 INGB 0795 7779 49 t.v.n. R. Schravendeel onder vermelding Broodje Pindakaas.
Stichting Here to Support
Here to Support begon jaren geleden ter ondersteuning van We Are Here, en heeft haar doelgroep en werkwijze verbreed. Zie: www.heretosupport.nl In symbiose met Amsterdam City Rights en Team Straatsignalering werken zij aan praktische hulpverlening, informatie aan dakloze ongedocumenteerden, lobby naar de overheid en publiciteit via diverse media. Zij noemen 4 zaken die u kunt doen:
= Like onze FB-pagina Amsterdam City Rights en deel zoveel mogelijk onze berichten. https://www.facebook.com/amsterdamcityrights
= Lobby in jouw eigen stad. Vragen? Mail ons! info@heretosupport.nl
= Wil je meedoen met Team Straatsignalering? contact dan Annette Kouwenhoven!
= Doneren! de projecten waar wij gefinancierd voor worden liggen allemaal stil. Alles wat we nu doen, worden we niet voor betaald. Sta je achter ons? Doneer dan via onze gloednieuwe donatie site
Kijk voor meer info op: nieuwsbrief Here to Support
Discussie 24-uurs opvang in de commissie Algemene Zaken op 19 maart
Toen enkele jaren geleden de Bed, Bad & Broodvoorzieningen werden geopend boden die alleen nachtopvang: elke ochtend moesten de bewoners weer de straat op. Allerlei organisaties waaronder de Taakgroep hebben stevig gepleit voor 24-uursopvang, met goede redenen. Die is er eind 2018 ook gekomen, in de drie opvanglocaties voor ongedocumenteerden. (Daarnaast bestaat nog altijd de winteropvang voor daklozen (ook ongedocumenteerden) - die is altijd alleen nog voor de nacht.)
Nu de mogelijkheden voor dagopvang drastisch verminderd zijn, terwijl de situatie van veel mensen zonder papieren precair is en risico’s op besmetting toenemen, klinkt weer de oproep aan de gemeente om 24-uurs opvang te bieden.
In de raadscommissie Algemene Zaken op 19 maart vroegen diverse partijen hierom.
Lees verder
Uitkomst van het debat op 19 maart: geen 24-uurs opvang voor zelfredzame ongedocumenteerden (dat zijn degenen die volgens de GGD niet kwetsbaar heten).
Zie de nieuwe maatregelen van de gemeente op:
https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/dak-en-thuislozen/
De gemeente werkt aan spreiding van dak- en thuislozen en biedt 100 extra bedden in een sporthal in West. Zie: https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/amsterdam-opent-opvangplekken-dak/
Niemand op straat – diverse acties
Lisa Elsenburg die de hulp aan de groep in de parkeergarage coördineert organiseert een petitie om het stadsbestuur te vragen ongedocumenteerden en daklozen beter onderdak te bieden, bv. in leegstaande hotels. U kunt tekenen op:
https://secure.avaaz.org/nl/community_petitions/gemeente_amsterdam_niemand_op_straat_/
Op 25 maart begon het Leger des Heils de campagne ‘Thuisblijven, hoe dan?!’ om veel betere huisvesting te bepleiten voor alle daklozen in Nederland. Zie: www.legerdesheils.nl/thuisblijven

Een nieuwe hulporganisatie, stichting Spinoa, dreigt met een kort geding als de gemeente Amsterdam niet alle dak- en thuislozen van de straat haalt in verband met het coronavirus. Zie: https://www.parool.nl/amsterdam/hulporganisatie-dreigt-met-kort-geding-om-gestaakte-opvang-daklozen~b313bc063/
Amsterdammers, houd moed en houd vol
Onder deze titel schrijft wethouder Rutger Groot Wassink op 26 maart over de actuele situatie, met daarin onder meer : “Ik denk ook aan dakloze en ongedocumenteerde mensen in de stad. Amsterdam is altijd een stad geweest met een humaan gezicht. Een gastvrije en rechtvaardige stad waar we mensen helpen, en hun rechten erkennen. We vangen al duizenden mensen op. Maar meer lijkt nodig. Juist nu willen we niemand op straat laten staan. Ambtenaren en organisaties waarmee we samenwerken, zijn op dit moment dag en nacht in touw om oplossingen te vinden om mensen een veilig en gezond onderkomen te bieden, zowel ’s nachts als overdag. We moeten daarbij praktische en financiële uitdagingen overbruggen, maar we willen dit voor elkaar krijgen.” - Hoopvolle woorden die verwachtingen wekken!
Landelijk adres voor onderlinge hulp in corona-tijden
De PKN en de EO hebben gezamenlijk een website opgezet, dat dient als platform om vraag en aanbod i.v.m. de coronacrisis te verbinden: www.nietalleen.nl
Ondertussen in de Derkinderenstraat
De ongedocumenteerden die opgevangen worden in de Derkinderenstraat (en de beide andere BBB's) mogen normaal gesproken maximaal drie nachten per week elders logeren, bij familie of vrienden. Nu is die grens losgelaten; belangrijk voor wie vreest voor besmetting op slaapzaaltjes van zes personen. Een personeelslid van de Derkinderenstraat zei dat bewoners zich zo goed mogelijk houden aan de regels van afstand bewaren en vaak handen wassen.
De grote groep Eritrese jonge mannen en vrouwen die gewend zijn om de Eritrese Orthodoxe kerk te bezoeken aan de Amstelveenseweg (in de R-K Augustinuskerk) gebruikt nu de gymzaal van het voormalig schoolgebouw als kerkzaal om toch vieringen te kunnen houden.
Taakgroep Vluchtelingen
Raad van Kerken Amsterdam
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
Find us socially:
facebook twitter email website 
MailPoet