logo

Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen RvK A - december 2019

Hoofdmomenten van de geschiedenis van God met Zijn volk zijn juist met migraties verbonden (..) de verhuizing van Abraham uit Mesopotamië naar het vruchtbare en aan zee gelegen Kanaän; de Uittocht uit Egypte; het zwervend bestaan in de Sinaï woestijn en de vestiging in Kanaän; Ballingschap en Terugkeer (..). Geen wonder dat Mattheüs de Messias Jezus ook als ‘geloofsbrief’ meegeeft dat hij naar Egypte moest uitwijken voor doodsbedreiging. En het was voor een groot deel via de verstrooid levende Joden – de Diaspora – dat het geloof in Jezus zijn tocht door de Grieks-Romeinse wereld begon.
Migratie, uit welke oorzaak ook ondernomen, maar dikwijls omwille van levensbehoud, is desondanks een middel en een stap geworden in wat Bijbelschrijvers en de Kerk interpreteren als ‘Heilsgeschiedenis’.
uit: https://www.raadvankerken.nl/pagina/5495/bredere_bijbelse_fundering
Daar vindt u in de rechter kolom de link naar de brochure 'Geloven voorbij grenzen - over de kerkelijke betrokkenheid bij vluchtelingen en asielzoekers' - Warm aanbevolen!
In Amsterdam zijn veel te veel ongedocumenteerde mensen dakloos. Dat is het thema van deze nieuwsbrief. Per 1 december opent de winteropvang, waar ook ongedocumenteerden mogen overnachten. Maar: we weten nu al dat de capaciteit niet voldoende is. Er wordt een dringend appel gedaan op steun van kerken en individuele Amsterdammers. In deze nieuwsbrief vindt u:

= Bezoek Raad van Kerken Nederland aan Amsterdamse Dublinclaimanten
= Landelijke Raad van Kerken steunt Actie Kerkbed van Code Rood Netwerk
= Planning 24-uurs opvanglocaties Amsterdam
= Ontruiming Leksmondplein / tentjes in parkeergarage Kempering
= Lobby voor alternatieve/aanvullende opvang voor ongedocumenteerden
= 2 websites met informatie voor ongedocumenteerden
= 18 december: lezing mensenhandel voor 3FM Serious Request
= Teken de petitie ‘maak een einde aan staatloosheid in Nederland’
= Plek gezocht voor koptisch Laatste Avondmaal uit de Vluchtmaat
Vluchtelingen die uit de Middellandse Zee gered zijn overleven in Amsterdam op straat
De Raad van Kerken-Nederland bracht op donderdag 31 oktober jl. een werkbezoek aan Amsterdam en verdiepte zich in de situatie van een specifieke groep onder vluchtelingen, de z.g. Dublinclaimanten. De Raad sprak persoonlijk met een groep, deels minderjarige, Dublinclaimanten, en liet zich bijpraten door betrokken organisaties die hen steunen, waaronder ook kerken. De Raad heeft zeer veel waardering voor de inzet van de mensen en organisaties die naast deze vluchtelingen gaan staan en waar mogelijk hun lasten helpen verlichten. De Raad vraagt aandacht van kerken en kerkleden op andere plaatsen in het land om zich ook te verdiepen in deze vaak vergeten groep en waar mogelijk vormen van opvang te stimuleren.
https://www.raadvankerken.nl/pagina/5499/raad_bezoekt_bijzondere_groep_as
Bewerk dit om tekst in te voegen.
Landelijke Raad van Kerken steunt Actie Kerkbed van Code Rood Netwerk
Van de landelijke website: In de afgelopen maanden hebben vele ongedocumenteerden hun tijdelijke verblijfslocaties moeten verlaten. Lang niet allen komen in aanmerking voor opvang door de gemeente Amsterdam.
Team KerkBed helpt in deze situatie met het aanbieden van noodbedden. Het doet daarbij een nadrukkelijk beroep op kerkgemeenschappen daaraan bij te dragen. Team KerkBed zal op kerk-gemeenschappen een beroep doen om mee te werken aan een 'barmhartige opvang van vreemdelingen'. U kunt zich ook zelf bij het team melden: kerkbed@gmail.com.
Download de flyer via deze link
Locaties voor 24-uursopvang ongedocumenteerde mensen bekend
Amsterdam is bezig diverse panden verspreid over de stad klaarmaken voor 24-uursopvang van ongedocumenteerde mensen. Besluitvorming heeft plaats gevonden na buurtconsultatie; er wordt zo nodig verbouwd en er wordt bij elke locatie een begeleidingscommissie ingesteld voor overleg met buurtbewoners. Een aantal locaties waar op dit moment al mensen worden opgevangen, kunnen tijdelijk worden verlengd. Hiermee zijn alle locaties voor de 24-uursopvang van ongedocumenteerde mensen bekend. - Voor een overzicht van alle locaties, adressen en aantal bedden (minstens 566), zie: https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuws/locaties-opvang/
Ontruiming Leksmondplein / tentjes in parkeergarage Kempering
Half november moesten ongeveer 150 ongedocumenteerden hun gekraakte onderdak in Amsterdam Zuid-Oost verlaten. Zij verbleven in een voormalige supermarkt, een raamloze en koude loods, inmiddels eigendom van een migrantenkerk die er een nieuw gebouw wil plaatsen. Ongeveer 40 van hen konden onderdak komen bij particulieren; de overigen hebben geen zeker dak boven hun hoofd. Het is wachten op opening van de winteropvang, of openstelling bij ernstige koude. Een deel van hen, een groep van ruim 40, woont sinds enkele dagen in tentjes in de leegstaande parkeergarage Kempering. Zij hebben geen vertrouwen in de winteropvang, en hebben dringend behoefte aan dekens en slaapzakken. Contact: Samba Abdou Fatah, 06-8566 8172
tentjes in parkeergarage
In korte tijd heeft Samantha Selima met haar groep Family on a Mission zich ontwikkeld tot een energieke hulpverlenersorganisatie, die veel praktische steun biedt aan de verspreide groepen van We Are Here, met name in Zuid-Oost. Ze krijgt veel steun, ook vanuit diverse kerken. Zie haar reportages en hartekreten, met foto's op: https://nl-nl.facebook.com/groups/familyonamission/
Lobby voor alternatieve/aanvullende opvang voor dakloze ongedocumenteerden
In de vorige nieuwsbrief berichtten we al dat de Vluchtmaat moest sluiten; al snel bleek dat ook de opvang voor de groep jonge Dublinclaimanten aan de Johan Muyskenweg dicht ging. Sinds begin oktober staan dus veel mensen op straat, en nog meer sinds ontruiming van de groep aan het Leksmondplein en van de groep Sudanezen in Diemen eind november. Steungroep We Are Here en andere buddy’s zoeken naar alternatieven. De gemeente Amsterdam heeft korte tijd meegepraat in dat overleg, maar heeft besloten dat zij het zich politiek en financieel niet kan veroorloven om extra geld voor extra opvang vrij te maken. Begin november overhandigden Gerhard Scholte, Cor Ofman en Henk Griffioen aan burgemeester Halsema een brief met verzoek om een gesprek over de noodsituatie. De steungroep We Are Here heeft in de raadscommissie Algemene Zaken half november een dringende oproep gedaan om alsnog mee te werken aan plannen voor betaalbare extra noodopvang.
Lees de oproep op: https://rvkamsterdam.nl/index.php/2019/11/30/pleidooi-voor-extra-opvang/ - De gemeente heeft nog geen reactie gegeven.

Als gevolg van de strengere selectie voor de 24-uursopvang zullen mensen uit zogeheten 'veilige landen' deze opvanglocaties moeten verlaten. Maandag 2 december worden in elk geval 11 ongedocumenteerden door de gemeente op straat gezet, onder wie ouderen, ook een vrouw. Voor hen is er geen noodopvang, zelfs niet in de winteropvang. De straat is echt de straat.
Informatie voor ongedocumenteerden
Lezing over mensenhandel voor 3FM Serious Request
Woensdag 18 december, 19.30 – 22.30 uur in het Zonnehuis (Zonneplein 29-30), Amsterdam Noord
Het Rode Kruis organiseert een lezing over mensenhandel voor 3FM Serious Request: o.a. ervaringsdeskundige Naomi deelt haar verhaal als ongedocumenteerde vrouw.
Hoeveel mensen in Nederland zijn slachtoffer van mensenhandel? Hoe worden deze mensen eigenlijk in kaart gebracht? De volledige opbrengst komt ten goede aan Serious Request: The Lifeline 2019. Scoor direct een ticket
https://www.rodekruis.nl/amsterdam-amstelland/nieuwsbericht/een-lezing-over-mensenhandel-3fm-serious-request-ervaringsdeskundige-naomi-deelt-haar-verhaal/
Het thema van 3FM Serious Request: The Lifeline dit jaar is ‘mensenhandel’. De opbrengst van de actie gaat naar voorlichting om mensenhandel te voorkomen en te herkennen, en naar psychologische hulp voor de slachtoffers. 3FM Serioues Request: The Lifeline vindt plaats van 18 t/m 24 december 2019.
Teken de petitie en help mee een einde te maken aan staatloosheid in Nederland
“Je leeft, maar je kunt niet bewijzen dat je bestaat…” UNHCR Nederland, ASKV Steunpunt Vluchtelingen en het Institute on Statelessness and Inclusion (ISI) willen dat er een einde komt aan staatloosheid in Nederland en dat ieder mens een nationaliteit krijgt. Daar is een politieke oplossing voor nodig. Daarom doen de drie organisaties een oproep aan de Nederlandse overheid om een einde te maken aan staatloosheid in Nederland. Lees hier hoe ze dat doen. Teken de petitie en geef staatlozen een nieuwe kans
Vluchtmaat mural Laatste avondmaal
Plek gezocht voor koptisch Laatste Avondmaal uit de Vluchtmaat
De Vluchtmaat, een voormalig kantoorpand aan de Joan Muyskenweg, bood vier jaar onderdak aan bijna 40 Ethiopische en Eritrese vluchtelingen. Toen zij er begin oktober uit moesten vanwege sloopplannen heeft dokter Co van Melle de grote muurschildering van het Laatste Avondmaal er uit gehaald, d.w.z. het gekleurde middenstuk. Afmeting: ong. 250 x 150 cm. Wie heeft er een goede plek voor? - Laat het ons weten op: redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
Taakgroep Vluchtelingen
Raad van Kerken Amsterdam
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
Find us socially:
facebook twitter email website 
MailPoet