logo
Voor we de zomer ingaan nog een paar berichten uit het werkveld van de Taakgroep Vluchtelingen
 • Vertrek Gerhard Scholte; welkom Jan van der Meulen!
 • Goed nieuws: langdurig onderdak voor groep uit de winteropvang
 • Teken de petitie van The Dreamers Amsterdam
 • 17 juli: Solidariteitsmaaltijd door ongedocumenteerden bij La Verna
 • Bijzondere bijeenkomst over Terugkeer - 20 juni
 • 1 juli: start Uitvoeringsplan ongedocumenteerden
 • Actie ‘kerkbedden voor ongedocumenteerden’
 • Brief aan wethouder Groot Wassink voor extra noodopvang voor ongedocumenteerden
We wensen jullie allemaal een heel goede zomer en we hopen jullie in september weer te zien of te informeren. Welkom bij onze volgende bijeenkomst op 5 september.
 • Vertrek Gerhard Scholte; welkom Jan van der Meulen!
Met ingang van 1 september a.s. legt Gerhard Scholte zijn werk als voorzitter van de Taakgroep vluchtelingen neer. Gerhard heeft dit werk jarenlang gedaan; hij schreef daarover op zijn facebookpagina. We hopen in september een terugblik van zijn hand te plaatsen.
Gerhard blijft voorzitter van het zgn Gelagkamer overleg, het overleg van Amsterdamse organisaties en belangenbehartigers die de lobby voor de ongedocumenteerden voorbereidt.
Jan van der Meulen, tot vorig jaar predikant in Amsterdam Zuid-Oost, en sindsdien actief in de Beleidsraad van de Dominicus (voor diaconaat en liturgie), neemt de rol van Gerhard als voorzitter van de Taakgroep over.
In de Platformbijeenkomst van 5 september a.s. bedanken we Gerhard voor zijn werk en heten we Jan welkom.
 • Goed nieuws: langdurig onderdak voor groep uit de winteropvang
Aan de Joan Muijskenweg, op steenworp afstand van de Vluchtmaat, is door vrijwilligers in gesprek met de eigenaar van het betreffende pand een tweede opvang gecreëerd waar een groep voornamelijk Eritrese ongedocumenteerden voor langere tijd kan blijven. Deze groep kwam op 1 april bij sluiting van de winteropvang van de gemeente op straat te staan. Met hulp van velen, via Code Rood Netwerk, overnachtten zij in kerken en andere ruimten, gedurende de hele maand mei bij een leefgemeenschap in een voormalige kerk in Noord, en per 1 juni konden zij terecht in bedrijfsverzamelgebouw 'de Muys'. Daar kan deze groep Dublinclaimanten voor langere tijd verblijven en tot rust komen. De begeleidingsgroep heeft vorige week een stichting opgericht, zie www.artikel8evrm.nl, en wil dagactiviteiten, leerwerktrajecten en lobby ontwikkelen. Daarvoor vragen zij steun: bijdragen voor voedsel, onderhoud aan het gebouw, activiteiten voor bewoners, vergoeding voor vrijwilligers en coördinatie. Vrijwilligers zijn heel welkom. Informatie: info@heretosupport.nl
 • Teken de petitie van The Dreamers Amsterdam
Nederlands-Braziliaanse jongeren zonder papieren vragen hulp.
dreamers amsterdam
Beste raadsleden van de gemeente Amsterdam,
Als gemeente hoort u er te zijn voor deze stad en al haar inwoners. Wij zijn een groep ongedocumenteerde jongeren die in uw stad leeft, maar eigenlijk onzichtbaar is. Na ons 18e kunnen wij niet doorstuderen, wij krijgen geen oproepen tot vaccinaties, wij kunnen ons niet inschrijven en we hebben geen vrije toegang tot zorg. Hoewel we voor het systeem onzichtbaar zijn, wonen en leven we wel degelijk in uw stad. Daarom willen we u via deze petitie vragen:
 • geef ons het recht om door te studeren na ons 18e
 • geef ons toegang tot zorg in deze stad
 • help ons niet langer onzichtbaar te zijn zodat we mee kunnen doen, net als andere Amsterdamse jongeren.
The Dreamers Amsterdam

Help je mee in hun strijd tegen onzichtbaarheid?
Teken de petitie: ga naar de website (ook voor meer informatie)

Het is geen makkelijke opgave, maar het zou niet voor het eerst zijn dat Amsterdam haar nek uitsteekt en tegen landelijk beleid ingaat om vluchtelingen een eerlijke kans te geven!
 • 17 juli: Solidariteitsmaaltijd door ongedocumenteerden bij La Verna
De eerstvolgende Solidariteitsmaaltijd is op woensdag 17 juli in stadsklooster La Verna, Derkinderenstraat 82; inloop vanaf 18.00, eten vanaf 18.30 u. Kosten € 10,-
 • Bijzondere bijeenkomst over Terugkeer - 20 juni
We hadden op 20 juni een heel interessante Platformbijeenkomst over terugkeer met bijzondere inleiders: Marije Horrevorts en Andrien Rietkerk-Maris van Vluchtelingenwerk Nederland (over het project 'Met opgeheven hoofd') en Solomon Desta en Tina van Hoof van de VN-organisatie IOM. Wilt u het verslag hiervan lezen, stuur dan een mail naar: redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
 • 1 juli: start Uitvoeringsplan ongedocumenteerden
Op maandag 1 juli gaf het Team Ongedocumenteerden van de gemeente informatie over de invulling van de nieuwe procedure in de 24-uursopvang in combinatie met de LVV. De huisvesting in relatief kleine locaties zal pas volgend jaar beschikbaar komen, na verbouwingen. Tot nu toe zijn er 6 panden aangewezen, goed voor ruim 230 personen, terwijl er 500 onderdak moeten. Het traject van begeleiding naar een duurzaam perspectief zal al wel van start gaan, m.n. voor hen die nu in de 3 grote bed, bad & broodvoorzieningen wonen. De regie zal in handen zijn van een samenwerkingsverband van HVO-Querido, ASKV en VVN.
Lees verder
 • Actie ‘kerkbedden voor ongedocumenteerden’
Het Code Rood netwerk vraagt de Amsterdamse kerken om bij wijze van protest en uit zorg voor de mensen die het betreft een aantal ‘Code-Rood bedden’ ter beschikking te stellen. Dit zijn bedden die alleen in uiterste nood gebruikt worden en onder protest, bij mensen thuis of in het gebouw van de kerk. Het gebruik van de bedden is altijd tijdelijk en het Code Rood Netwerk stelt zich verantwoordelijk voor vertrek als de afgesproken opvangperiode is verlopen en voor zorg na afloop.

De initiatiefnemers (waaronder Rikko Voorberg, Cor Ofman, Peter Faber e.a.) zijn deze actie gestart omdat er steeds meer kwetsbare ongedocumenteerden op straat moeten slapen: moeders met kinderen, jongeren rond de 20 jaar die soms al jaren op reis zijn door Afrika en Europa en veelal vreselijke dingen hebben meegemaakt, mensen met een medische aandoening.

Wil u helpen? Mail naar kerkbed@gmail.com . Mensen uit het netwerk onderzoeken met u de mogelijkheden die er in uw kerk of bij u thuis zijn, de condities voor verblijf en doen u een concreet voorstel om iemand tijdelijk onderdak te bieden.
De oproep vindt u hier.
 • Brief aan wethouder Groot Wassink voor extra noodopvang voor ongedocumenteerden
Sommige We Are Here groepen zwerven van kraakpand naar kraakpand, of overnachten in parken. Diverse hulpverleners hebben de gemeente Amsterdam dringend gevraagd om te zorgen voor uitbreiding van de noodopvang voor ongedocumenteerden. Ook het db van de Taakgroep Vluchtelingen heeft de wethouder gevraagd zich in te spannen voor meer noodopvang.
Lees meer
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam, https://rvkamsterdam.nl/index.php/vluchtelingen/
e-mail: redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
De facebook pagina van de Taakgroep Vluchtelingen vindt u onder https://www.facebook.com/Taakgroep-Vluchtelingen-Raad-van-Kerken-Amsterdam-433747713822160/
Taakgroep Vluchtelingen
Raad van Kerken Amsterdam
tel. 06-4048.6034
Find us socially:
facebook twitter email website 
MailPoet