logo
In deze nieuwsbrief van mei 2024 vindt u informatie over:
= Zorg om strafbaarstelling van hulp
= Hulp aan ongedocumenteerden levert resultaat
= A Beautiful Mess - Restaurant door vluchtelingen
= Tentoonstelling: Welkom in Nederland? Luthers Museum
= 'Welkom' door broeder Dieleman
= Proces tegen Amsterdam - deel 3: Getuigen
= Recht en wet door de ogen van mensen zonder papieren
= Victoria (16) leeft al elf jaar zonder papieren in Amsterdam
= Nieuw AZC in de Houthavens: bouw gestart
= Verkiezingen Europarlement 6 juni
= Theatervoorstelling: In de Lift
= Vlugschrift Vluchtelingen - april 2024

Zorg om strafbaarstelling van hulp

Mensen en organisaties die humanitaire hulp verlenen aan mensen-zonder-papieren zullen onder de nieuwe Dienstverlenersrichtlijn, onderdeel van het europese Migratiepact, risico lopen op een celstraf van drie jaar of meer. Deze zogeheten Facilitators Directive wil mensensmokkel steviger aanpakken, en stelt daarom àlle hulp aan ongedocumenteerden strafbaar, niet alleen bij het oversteken van grenzen.
Lees meer, o.a. over de brief van stichting LOS, mede ondertekend door de A'damse Raad van Kerken, en de column hierover van Chris Keulemans.

Hulp aan ongedocumenteerden levert resultaat

In de amsterdamse LVV, de opvang en begeleiding voor mensen zonder verblijfsvergunning, betaalt het Rijk 360 en de gemeente 140 plekken. Sinds 2019 hebben 730 mensen deelgenomen. Zestig procent van hen zijn uitgestroomd met een verblijfsvergunning, dan wel teruggekeerd naar land van herkomst, of met een tijdelijke vergunning op medische gronden of met een herhaalde asielaanvraag. Zo’n nieuwe asielaanvraag heeft 75% kans van slagen. Vijf jaar geleden zag hulporganisatie ASKV haar begeleiding nog succesvol bij 30% van de hulpvragen; dat is nu verdubbeld. Hulp
bieden is niet alleen humanitaire noodzaak maar ook effectief. Of de LVV door kan gaan is onzeker. Wethouder Groot Wassink overlegt in mei met collega’s en de staatssecretaris.

A Beautiful Mess – Restaurant door vluchtelingen

Op de begane grond van het gebouw van Booking.com aan de Oosterdokskade 163 heeft koningin Máxima op donderdag 25 april het restaurant A Beautiful Mess geopend. In dit restaurant kunnen vluchtelingen werkervaring opdoen en via allerlei trainingen toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. In vijf jaar tijd wil initiatiefneemster Fleur Bakker (Refugee Company) vierhonderd mensen opleiden. De menukaart is geïnspireerd op familierecepten van de vluchtelingen. Probeer het zelf, via www.abeautifulmess.nl
(terzijde: de Utrechtse vestiging zit in het azc pal naast het dienstencentrum van de Prot. Kerk in Nederland).

Tentoonstelling: Welkom in Nederland? - tot 2 juni Luther Museum Amsterdam

Het Luther Museum Amsterdam toont de geschiedenis van Salzburgse vluchtelingen, die in 1732 moesten emigreren. 700 van hen kwamen naar Nederland, welkom geheten door de landelijke overheid. Niet humane opvang was de hoofdmotivatie, maar de ‘krimp’ van Zeeuws-Vlaanderen en de vraag naar arbeidskrachten. De opvang in Zeeland liet aan alle kanten te wensen over, beloften van de overheid werden niet waargemaakt. De Lutherse kerk in Nederland bood hulp waar de overheid faalde. - Adres: Nieuwe Keizersgracht 570, do-zo 11-17 u. (ook met museumkaart)
www.luthermuseum.nl/agenda/welkom-in-nederland

Lees meer.

'Welkom' door broeder Dieleman

De expositie in het Luthers Museum eindigt met een stevige tekst van de Zeeuwse zanger broeder Dieleman - "dit hardvochtig land waar ellende een middel is tegen de minsten onder ons”, “er is geen alternatief voor naastenliefde”, “dankbaarheid is een omkeren van onverschilligheid... waarin elk liefdevol gebaar een daad van verzet wordt, een beweging tegen het kwade”

Proces tegen Amsterdam – deel 3: Getuigen – tot 4 juni in De Appel, Tolstraat 160


Video-installatie ‘Edgelanders’ (in grens- of tussengebied) met zes video’s waarin ongedocumenteerden (o.a. van We Are Here) hun verhalen vertellen in interviews: over de manier waarop zij hier werden ontvangen en hoe ze verstrikt raakten in een doolhof van regels en barrières en klem kwamen te zitten in het asielgat (niet mogen blijven, niet terug kunnen). Totale tijd ong. 2 uur, creatief gefilmd, met poëzie en zang, voertaal engels, met engelse ondertiteling; voor wie moeite heeft met traplopen zijn de interviews ook op begane grond te bekijken.
Lees meer over de achtergrond en de oproep om een brief te sturen aan de gemeenteraad met het verzoek om beleid echt te baseren op mensenrechten.

Recht en wet door de ogen van mensen zonder papieren

Mieke Kox onderzoekt al vijftien jaar de leefwereld van ongedocumenteerden; in februari promoveerde zij op de vraag hoe deze papierloze migranten het recht en het rechtssysteem of de wet in Nederland beleven. Hiermee geeft zij hen een stem in het migratiedebat. Zij pleit er tenslotte voor “dat respect voor mensenrechten centraal komt te staan” in het vreemdelingenbeleid.
Lees meer, met de link naar de samenvatting en stellingen.

Victoria (16 jaar) leeft al elf jaar zonder papieren in Amsterdam – interview

Ik ben zo moe van alles, niemand wil me hebben’ – Er zijn in Amsterdam meer dan duizend kinderen zonder verblijfsvergunning ingeschreven op een school. Zij kampen met allerlei problemen en maken zich grote zorgen over hoe het verder moet als ze 18 jaar worden. Lees hier het interview in het Parool van 16 maart.
Zie ook de reacties met aanbod van hulp.

Hebt u het manifest van de Dreamers al getekend? Een oproep tot meer mogelijkheden voor studie en werk voor jongeren zonder papieren – www.dreamersnl.org/manifest

Nieuw AZC in de Houthavens: bouw gestart

De bouw van een permanente opvanglocatie voor asielzoekers in de Houthavens is met het slaan van de eerste paal officieel gestart. Het gebouw moet in ieder geval 15 jaar lang opvang bieden aan vluchtelingen en is daarmee de eerste structurele opvanglocatie in de stad. Naar verwachting zal het asielzoekerscentrum eind 2026 openen. Lees hier het hele artikel.

Verkiezingen Europarlement 6 juni

Wat zeggen de groepen in het Europarlement over asiel en migratie?
Op donderdag 6 juni kunt u uw stem uitbrengen voor het Europarlement. De zeven politieke groepen die daarin zetels hebben (waar ook de partijen in ons land aan deelnemen) hebben op één na hun programma’s gepubliceerd. Lees hier het overzicht.

Theatervoorstelling: In de Lift – 10, 11, 12 mei De La Mar

In deze tragikomische voorstelling komt de wereld van een ambitieuze zakenvrouw samen met die van een gevluchte jongeman. Opgesloten in een benauwde ruimte zijn ze ongewild op elkaar aangewezen. Gaandeweg wordt duidelijk hoe ver ze van elkaar vandaan staan, maar ook hoeveel overeenkomsten zij hebben en belicht zo het potentieel voor begrip voor elkaar en daarmee de verbinding tussen hen. In de lift werkt op de lachspieren en zit vol herkenbare situaties. Een voorstelling die aan de hand van een ogenschijnlijk typische gebeurtenis universele en actuele thema’s aan het licht weet te brengen.
Met Rian Gerritsen, Yazan Al-Hakim en Sylvia Poorta, en nagesprek met tekstschrijver Annemarie Wisse. Zie: www.tbpunch.nl/in-de-lift

= Vlugschrift Vluchtelingen van Kerk in Actie

De editie van april vindt u hier.
T a a k g r o e p V l u c h t e l i n g e n
Raad van Kerken Amsterdam
voor reacties, aanmelden of afmelden, mail naar:
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
Email Marketing Powered by MailPoet