logo

Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen - November 2023

In de aanloop naar de verkiezingen op 22 november zeggen veel partijen dat zij een strenger beleid willen voeren tegen migranten en vluchtelingen, met of zonder papieren. Deze mensen-van-buiten worden tot zondebok gemaakt voor problemen die grotendeels het gevolg zijn van langdurig beleid van onze eigen overheid. - Laten we andere mensen behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden, volgens de bekende woorden van Jezus. Dan blijven we hun mensenrechten respecteren, in de erkenning dat ook zij mensen zijn zoals wij.

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:

= Verkiezingen: VluchtelingenWerk biedt feiten tegen fabels
= www.kiesvoorongedocumenteerden.nl - Schrijf mee, ook na 22 nov.
= Hein de Haas: Hoe migratie echt werkt
= Migranten: hoeveel en wie?
= Herdenking 5 november
= Harriet Tubman Huis
= Vlugschrift Vluchtelingen

U vindt deze en onze eerdere nieuwsbrieven op:
https://rvkamsterdam.nl/vluchtelingen/nieuwsbrieven/

= Verkiezingen: VluchtelingenWerk biedt feiten tegen fabels

Op www.vluchtelingenwerk.nl/nl/verkiezingen vindt u heldere uitleg over thema's rond vluchtelingen en migratie waarover vaak misverstanden of fabels de ronde doen. Verdiep je in de feiten rond: gezinshereniging, migratiedeals, opvang, wonen, werken.

Zie ook de link naar Verblijfblog in het Vlugschrift Vluchtelingen (hieronder).

= Website www.kiesvoorongedocumenteerden.nl

In vervolg op de brief aan programmacommissies van politieke partijen, waar we in augustus over schreven, is een website gemaakt met informatie én voorbeeldbrieven.
U vindt er
= toelichting op vijf speerpunten, met interviews met betrokkenen op video
= een overzicht van standpunten van 12 partijen
= 'Dit kun jij doen' - schrijf een brandbrief: met een voorbeeldbrief per partij, met de mogelijkheid om zelf een alinea te schrijven. Deze brieven zijn bedoeld voor de periode waarin een nieuw kabinet geformeerd wordt.
= 26 ondersteunende organisaties, waaronder de landelijke Raad van Kerken en ook de Raad van Kerken Amsterdam. We wijzen op het belang van voortzetting van de LVV, pleiten voor een meer menselijke maat in het asielbeleid (discretionaire bevoegdheid en een commissie o.m. ten behoeve van hier opgegroeide jongeren), opvang voor zieke ongedocumenteerden, oplossingen voor staatlozen, en alternatieven voor de asielroute, bijv. voor arbeid.

www.kiesvoorongedocumenteerden.nl

In de week voor de verkiezingen zullen ongedocumenteerden in enkele steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven zelf kunnen stemmen op onderwerpen die hen aangaan. Deze stemmen zullen vóór de verkiezingen ook op de website te vinden zijn, zodat stemmers deze mee kunnen wegen in hun stemkeuze.
Zie ook de stemwijzer van UNHCR en de stemwijzer van Stichting Vluchteling.

= interview met Hein de Haas: 22 mythen over migratie

Hein de Haas, hoogleraar sociologie, schreef 'Hoe migratie echt werkt. Het ware verhaal over migratie aan de hand van 22 mythen', 2023, 519 blz., 25 euro, heel leesbaar geschreven. Lees hier het interview met hem.
De Haas: ‘De drijvende kracht achter migratie is de vraag naar arbeidskrachten in Europa en de VS. Dat is de olifant in de kamer van het migratiedebat.’ - Evelyn Groenink (ZAM magazine) ziet voor veel Afrikaanse landen een drijvende kracht in het slechte bestuur, dat desondanks door Europese regeringen gesteund wordt, en zo migratie aanmoedigt. Lees haar artikel in The Guardian.
= Migranten: hoeveel en wie?
In een kwartier vertelt Arjan Lubach welke groepen migranten vorig jaar naar Nederland kwamen; vluchtelingen/asielzoekers vormen hier een heel klein deel van. Kijk op: http://www.youtube.com/watch?v=d9u-CLXIH8k

= Herdenking 5 november

Bij de herdenking van vluchtelingen die omkwamen aan Europese grenzen waren ong. 150 mensen aanwezig. Indrukwekkend was de lange stoet van Mozes&Aäronkerk naar de Amstel, waarbij het koor van de All Saints parochie zingend voorop ging.

Lees hier het verslag in het Parool en hier nog enkele foto's.

= Harriet Tubman Huis

Dit opvanghuis voor ongedocumenteerde vrouwen en kinderen in Huigenbos (Zuid-Oost) werd altijd (al 24 jaar) begeleid door vrijwilligers, onder wie de coördinator die daar een zware taak aan had. Nu is een intensieve samenwerking afgesproken met het ASKV, de grootste hulporganisatie voor ongedocumenteerden in Amsterdam. ASKV zal de bewoonsters begeleiden bij een kansrijke verblijfsaanvraag, opbouw van een netwerk en dagbesteding, met hulp van een betaalde coördinator. Recent hebben drie vrouwen een verblijfsvergunning gekregen, twee van hen zelfs een woning. Lees: Nieuwsbrief Harriet Tubman Huis - oktober 2023

= Vlugschrift Vluchtelingen van Kerk in Actie

De editie van november vindt u hier.
T a a k g r o e p V l u c h t e l i n g e n
Raad van Kerken Amsterdam
voor reacties, aanmelden of afmelden, mail naar:
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
Email Marketing Powered by MailPoet