logo

Inspiratiedag en herdenking

= 4 november ‘Love the Stranger’ Inspiratiedag Raad van Kerken
= 5 november – Herdenking omgekomen vluchtelingen

U vindt deze en onze eerdere nieuwsbrieven op:
https://rvkamsterdam.nl/vluchtelingen/nieuwsbrieven/

= 4 november - ‘Love the Stranger’ Inspiratiedag Werkgroep Vluchtelingen

Op zaterdag 4 november 2023 organiseert de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland weer een Inspiratiedag voor iedereen die vluchtelingen en migranten een warm hart toedraagt.
Rond het thema ‘Love the stranger’ vertellen vluchtelingen over eigen ervaringen, worden verschillende actieve opvanglocaties in Utrecht bezocht en deelt hoogleraar Diaconaat Thijs Tromp zijn inzichten. Wethouder Rachel Streefland laat deelnemers aan de dag kennismaken met de praktijk van vluchtelingenopvang in Utrecht. Gedurende deze Inspiratiedag is er alle ruimte voor uitwisseling met de sprekers en andere deelnemers. De dag wordt afgesloten met een hartverwarmende viering en een drankje.
Locatie: De Dominicuskerk aan de Palestrinastraat 1, Utrecht (10.00 – 16.00 uur). Alle belangstellenden zijn van harte welkom!
Voor programma en aanmelding zie bijgaande flyer.
Aanmelding kan ook via deze link: www.raadvankerken.nl/inspiratiedag2023= 5 november - Herdenking omgekomen vluchtelingen aan Europese grenzen

Op zondag 5 november vindt om 15.00 uur in de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein 207 Amsterdam) de jaarlijkse oecumenische herdenking plaats van de vluchtelingen die afgelopen jaar omkwamen aan de Europese grenzen. Bij de herdenking nemen hun verhalen een belangrijke plaats in. Aan de buitengrenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Aan hen denken wij en hun namen worden genoemd, opdat zij niet vergeten worden.

Ineke Bakker, voorzitter van de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Nederland, zal tijdens de herdenkingsdienst de toespraak verzorgen. Verder werken voorgangers uit verschillende kerken mee. De herdenking wordt afgesloten met een processie naar de Amstel, waar bloemen worden uitgestrooid om de overledenen te gedenken.


Voorafgaand aan de herdenking vindt in het Huis van Sant’Egidio, Waterlooplein 205, om 13.30 u. een informatiebijeenkomst plaats. Spreker is Carolus Grütters, onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit Nijmegen.
De herdenking wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Amsterdam, het Jeannette Noëlhuis, de Protestantse Diaconie en de Gemeenschap van Sant’Egidio.
T a a k g r o e p V l u c h t e l i n g e n
Raad van Kerken Amsterdam
voor reacties, aanmelden of afmelden, mail naar:
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
Email Marketing Powered by MailPoet