logo
….. Wat Jezus zei van de armen - Jullie hebben hen altijd bij je - zal ook gelden van vluchtelingen, ben ik bang. Een lange adem is daarom een eerste vereiste en de Taakgroep weet daarvan. En met de nieuwe voorzitter Jan van der Meulen heb ik daar het volste vertrouwen in!
Gerhard Scholte bij zijn afscheid op 5 september jl

In deze nieuwsbrief vindt u
= Een korte terugblik op het afscheid van Gerhard Scholte van de Taakgroep
= Vluchtmaat moet sluiten
= Nieuwe opvangplek De Muys
= Oproep: Huismoeders/vaders gezocht
= Amsterdamse groepen ongedocumenteerden op drift
= Negatieve berichtgeving in een ochtendblad en stemmingmakerij van extreem rechts
= Actie Kerkbed: tijdelijk logies voor kwetsbare ongedocumenteerde
= Opvanglocaties BBB nieuwe stijl in Amsterdam bekend
= Belangrijkste kenmerken van de opvang nieuwe stijl
= 3 oktober: Europese dag van 'memory and welcome'
= Solidariteitsmaaltijden de komende maanden

Afscheid van Gerhard Scholte

In september heeft Gerhard Scholte zijn functie als voorzitter van de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam neergelegd. Zijn afscheid bij de Taakgroep kreeg een feestelijk tintje met toespraken en cadeaus, waaronder een door de ongedocumenteerde fietsenmakers van ASKV opgelapte fiets (met certificaat!). Gerhard heeft een mooie terugblik geschreven op zijn werk, zie: https://rvkamsterdam.nl/index.php/2019/09/26/afscheid-van-de-taakgroep/

Einde aan de Vluchtmaat

De mensen in de Vluchtmaat die bijna 4 jaar door kerken en de steungroep We Are H ere zijn ondersteund, moeten er uit per 1 oktober en een ander onderdak is niet gevonden. Ze hebben zich ingeschreven voor het programma voor ongedocumenteerden van de gemeente Amsterdam maar voor de opvang daarvan is een lange wachtlijst en het start pas half 2020.
Oproep: Op straat leven is naar en gevaarlijk. Misschien kun je helpen? Ken je een eigenaar van een bedrijf met een tijdelijk leegstaand gebouw, weet je tijdelijk onderdak voor iemand of kun je wat persoonlijke spullen opslaan voor iemand, laat het weten aan Gerard van Breevoort (diaken Keizersgrachtkerk), gsvb@upcmail.nl, 06-31207590

Dublinbrothers in de Muys

In afstemming met de eigenaar en met steun van onder andere de organisatie Here to Support heeft een groep ongedocumenteerde asielzoekers onderdak gevonden aan de Joan Muyskenweg, in het pand genaamd de Muys. Het betreft circa 45 jonge jongens tussen de 16 en 26 jaar ( – ook minderjarigen dus). De meesten hebben een Dublin-claim in Italië of Zwitserland – vandaar de naam van deze groep – sinds de Amsterdamse winteropvang in april 2019 sloot zijn ze bij elkaar. De meeste jongens komen uit Eritrea en hebben via Sudan, de Sahara en Libië veel uitbuitingssituaties meegemaakt. De afgelopen jaren hebben ze door Europa gezworven en ze raken verstrikt in de regelgeving. Lees verder: https://www.dublinbrothers.nl/informatie

Oproep: Huismoeders/vaders gezocht!
Help jij graag jonge vluchtelingen aan een stabiele situatie met een paar uurtjes vrijwilligerswerk per week? Voor de noodopvang van de Dublin Brothers is stichting Art.8EVRM hard op zoek naar huismoeders/vaders die in de avonduren de groep willen bijstaan door ze te begeleiden in hun dagelijkse (huishoudelijke) taken en een praatje met ze te maken. Of door met ze mee te gaan naar afspraken bij dokter/juridische counseling.

Interesse? Bel Ivanka op 06-4089 5804 of mail naar ivanka@artikel8evrm.nl

Groepen op drift

Niet alleen de bewoners van de Vluchtmaat worden weer dakloos. Helaas zijn andere groepen die onder de noemer We Are Here zich hebben verzameld, niet alle onderdak. Afgelopen zomer hebben diverse groepen een pand gekraakt, maar die acties worden ook weer snel beëindigd door de politie – steeds op minnelijke wijze overigens! Rogier Schravendeel houdt ons in zijn mailberichten op de hoogte.
De vele kraakacties baren iedereen zorgen. Ze bieden weinig perspectief voor de mensen die wanhopig onderdak zoeken – er zijn maar weinig eigenaars zoals van ‘Vluchtmaat’ en ‘Muys’ die bereid zijn lange tijd mee te werken aan een anti-kraak door asielzoekers. Bij de recente kraakacties maken buurtbewoners en eigenaren bezwaar – juridisch gezien meestal niet terecht, maar het is duidelijk dat de kraakacties onrust geven.
De gemeente Amsterdam gaat na of n.a.v. recente kraakacties en de protesten van eigenaren het kraakbeleid van de gemeente moet worden herzien. Zie ook: https://rvkamsterdam.nl/index.php/2019/09/26/kraakbeleid-tegen-het-licht-houden/

Negatieve berichtgeving en stemmingmakerij van extreem rechts

De Telegraaf maakt begin september melding van grof geweld bij kraken door een groep van We Are Here. Er zou een kerk gekraakt zijn. Dat zijn berichten waar veel mensen, ook kerkleden van schrikken. We ontvingen een boze mail met het verzoek uit te zoeken wat was gebeurd en zo nodig te reageren. Frans Zoer, de secretaris van de Taakgroep, heeft uitgezocht wat er precies is gebeurd. Hem is gebleken dat het gaat om
 • een groep voornamelijk west-Afrikaanse ongedocumenteerden, één van de We Are Here-groepen
 • een leegstaand pand, een voormalige supermarkt aan Leksmondplein 5 dat op moment van kraak geenszins in gebruik was als kerkgebouw; het staat op de nominatie gesloopt te worden ten behoeve van een op die plek te bouwen kerk. De kerk in kwestie is de ‘Resurrection Power and Living Bread Ministries / Replib’ (vooral gericht op Ghanezen), die vieringen heeft op Kraaiennest 120. Zie: https://www.facebook.com/Replib.Ams/
Het is dus niet zo dat deze leegstaande loods tot de kraak in gebruik zou zijn geweest als kerkruimte. Er is ook geen sprake geweest van grof geweld van krakers. De politie is wel tussenbeide gekomen, toen een rechts-extremistische groep naar het kraakpand kwam. Lees verder: https://rvkamsterdam.nl/index.php/2019/09/26/visie/

Actie Kerkbed: tijdelijk logies voor kwetsbare ongedocumenteerden

In het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie aan de Nieuwe Herengracht wordt hard gewerkt om mensen zonder papieren op weg te helpen in procedures. De laatste tijd komen er echter steeds meer kwetsbare mensen bij hen binnen voor wie geen onderdak is. En zoals intussen iedereen (ook de gemeente Amsterdam!) weet: het is onmogelijk om vanaf de straat te werken aan je toekomst.
De helpers van het Wereldhuis konden tot nog toe wel her en der iemand bij vrienden of in woongroepen onderbrengen, maar intussen zijn het er gewoon te veel. En het kan toch niet gebeuren dat in onze stad mensen in zo’n kwetsbare situatie de nachten op straat moeten doorbrengen. Dat moet onze eer als burgers en als kerken te na zijn. Daarom is er binnen het Code Rood netwerk het initiatief genomen kerken te vragen tijdelijk logies te bieden. Deze zgn. Code Rood bedden worden alleen gebruikt in noodgevallen; het gebruik is altijd tijdelijk en wordt goed begeleid.
Doet uw kerk ook mee?! Mail kerkbed@gmail.com

Lees verder: https://rvkamsterdam.nl/index.php/2019/09/26/code-rood-netwerk/

Opvanglocaties bekend

Van de volgende locaties heeft het college burgemeester en wethouders inmiddels besloten dat deze ingezet worden voor opvang van asielzoekers:
 • Beemsterstraat 531
 • Javaplantsoen 17-19
 • Danie Theronstraat 2 [deel van het pand van BOOST]
 • Gerard Doustraat 156
 • Marnixstraat 2
 • Pieter Aertszstraat 5
 • Van Leijenberghlaan 11-13 [voormalige brandweerkazerne in Buitenveldert]
 • Zeeburgerdijk 269
Helaas zal het nog zeker een half jaar duren voor de locaties in gebruik kunnen worden genomen. Zie voor meer info de website van de gemeente over opvang ongedocumenteerden:
https://www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/ondersteuning/vluchtelingen/24-uursopvang/

Belangrijkste kenmerken van de opvang nieuwe stijl

Na een uitgebreide intake worden mensen toegelaten tot één van de opvanglocaties, die verspreid zijn over de stad. Hier leven zij in woongroepen. Ze krijgen leefgeld voor dagelijkse boodschappen. Op elke locatie is een woonbegeleider die zorgt dat de ongedocumenteerden op een prettige manier met elkaar en de buurt samenleven. De gemeente vangt ook medisch en psychisch kwetsbare ongedocumenteerden op. Voor hen is de woonbegeleiding 24-uur per dag aanwezig. Activiteiten zijn ergens anders omdat rust en stabiliteit belangrijk zijn op de woonlocatie.
De opvang is niet vrijblijvend. Ongedocumenteerden moeten werken aan een oplossing voor hun situatie. Dat kan terugkeer naar hun eigen land zijn, legaal verblijf hier of verhuizen naar een ander land. Samen met een casemanager maken ze hiervoor een plan.

Extra financiële ondersteuning bij terugkeer naar land van herkomst

Op 2O juni jl. was er een interessante bijeenkomst van de Taakgroep Vluchtelingen over terugkeer naar land van herkomst. Er werden twee werkwijzen gepresenteerd:
 • Solomon Desta en Tina van Hoof vertelden over hun werk bij IOM, een organisatie van de VN
 • Marije Horrevorts en Andrien Rietkerk-Maris presenteerden het project Met opgeheven hoofd, van Vluchtelingenwerk Nederland.
Uit de verhalen kwam naar voren dat de financiële ondersteuning bij terugkeer betrekkelijk krap is en dat de begeleidende partijen soms voorzien dat de terugkeer aantoonbaar succesvoller kan zijn, als er een extra bedrag kan worden meegegeven.
Vraag: Zouden de kerken in Amsterdam hierbij kunnen helpen? Is uw diaconie bereid een terugkeerder extra financiële armslag te geven? We denken aan een bedrag van max. €350,-. Graag uw reactie naar redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com

3 oktober: Europese dag van ‘memory and welcome'

In alle Europese hoofdsteden vindt op 3 oktober 2019 een evenement plaats om de migratieproblematiek politiek en publiek op de agenda te zetten. In Nederland organiseert ‘We gaan ze halen’ het programma. Centraal staat de vraag ‘Hoe gaan we dit seizoen als burgers en organisaties reageren op de grote nood aan de Europese buitengrenzen?’ Docu’s, lezingen, muziek, ontmoeting en een petitie om van 3 oktober een Europese dag van Memory en Welcome te maken.
Plaats: NDSM-werf (Papaverweg 265, Amsterdam Noord).
Meer info: https://wegaanzehalen.nl/

Solidariteitsmaaltijden komende maanden

Rogier Schravendeel organiseert al een tijdje een ‘estafette’ van kerken die een solidariteitsmaaltijd koken waar ongedocumenteerden, gemeenteleden en buurtbewoners voor worden uitgenodigd. Velen ontvangen ongetwijfeld zijn mails, maar voor de volledigheid noemen we hieronder data en plaatsen:
 • 8 oktober 2019 Oranjekerk, Van Ostadestraat 151, lunch om 12.30 u.
 • November 2019 Oase voor Nieuw West, datum nader te bepalen. Willem Kloosstraat 1, inloop18.00 uur, aanvang 18.30 uur. Kosten 10 euro p.p.
 • December 2019 Dominicuskerk, datum nader te bepalen, Spuistraat 12, inloop 18.00 uur , aanvang 18.30 uur. Kosten 10 euro p.p.
 • Januari 2020 Bethelkerk, datum nader te bepalen, Plejadenplein 44, inloop 18.00 uur , aanvang 18.30 uur. Kosten 10 euro p.p.
 • Februari 2020 Vrijburg, donderdag 13 februari 2020, Diepenbrockstraat 46, inloop 18.00 uur , aanvang 18.30 uur. Kosten 10 euro p.p.
Taakgroep Vluchtelingen
Raad van Kerken Amsterdam
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
Find us socially:
facebook twitter email website 
MailPoet