De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is de bijeenkomst waarin alle leden en participanten samen komen om

  • gestalte te geven aan de onderlinge ontmoeting en verbondenheid,
  • de samenhang te bevorderen en het oecumenisch proces te verbreden en
  • samen verantwoordelijkheid nemen, maatschappelijk betrokken zijn. Zie verder onze missie en visie.

In principe komt de Raad samen op de derde donderdag in de oneven maanden van het jaar met uitzondering van de maand juli. We komen dan samen in de ruimte van de Doopsgezinde Gemeente aan het Singel.

De algemene vergadering heeft meestal de volgende structuur: inspirerend moment, verzorgd door een van de vertegenwoordigers, de mededelingen, actuele informatie van ontwikkelingen in een van de lidkerken, regelmatige rapportage vanuit taakgroepen, thematisch onderwerp en de rituele afsluiting met het Onze Vader.

Zaken die in de AV aan de orde zijn gekomen worden vermeld in een tweejaarlijks verslag.

In 2017 is er een Algemene Vergadering op:  16 maart, 18 mei, 15 juni, 21 september en 16 november.

In juni 2017 kwam de Algemene Vergadering van de Raad (vertegenwoordigers van de lidkerken, de wijkraden en het Dagelijks Bestuur) naar traditie bij een van de lidkerken op bezoek. In het kader van het Lutherjaar was dat dit jaar de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam te gaan. Op 15 juni 2017 werden we daar hartelijk ontvangen. Na een avondgebed in de Lutherse traditie hoorden we meer over diverse ontwikkelingen in de ELGA en in bijzonder over de net afgesloten Assemblee van de Lutherse Wereldfederatie. Daar stond een belangrijk thema van Luther, het sola gratia, centraal: Liberated by God´s Grace.  Vertaald naar onze tijd was het subthema Not for Sale: verlossing, mensen en de schepping zijn niet verhandelbaar.
In de Algemene Vergadering van 21 september 2017 zal ir Anmar Hayali, coördinator van SKIN Nederland onze gast zijn. Samen Kerk in Nederland is een christelijke, onafhankelijke, landelijke vereniging van migrantenkerken en internationale kerken in Nederland. Een aantal van deze migrantenkerken is ook lid van onze Raad. Van beide kanten zoeken we naar nauwere samenwerking tussen SKIN en de RvKA.
De Taakgroep Vluchtelingen komt in de regel op de derde donderdag van de maand bij elkaar. Nadere informatie kunt u krijgen bij de secretaris: frans.zoer@hotmail.com  

Print deze pagina: