Nieuws

21 sept. – Vrede delen: Syrische vrouwen verhalen, met maaltijd en muziek

11 september 2018 By beheerder

Thema-avond: Vrede delen    –    Graalhuis, Nieuwe Gracht 51, Utrecht

Sharing food, music & stories with Syrian women (eng/nl)

Vrijdag 21 september (17.30u-22.00u), aanmelden vóór 19 september

Het delen van verhalen en eten verbindt! Deze avond op de Internationale Dag van de Vrede staat in het teken van de persoonlijke verhalen van Syrische vrouwen en hun verlangen naar vrede. Wat betekent het om alles achter je te moeten laten en een nieuw leven in Nederland op te bouwen?

Drie Syrische vrouwen vertellen (in het Engels) hun verhaal: journaliste Salwa Zaher, activiste Diana Khayyata en sociologe Ghadeer Udwan. De verhalen worden afgewisseld met een heerlijke Syrische maaltijd en klassieke en moderne Arabische muziek, uitgevoerd door de zusjes Shaza en Jawa Manla. Jawa bespeelt de ud en zingt. Op jonge leeftijd toerde ze al als professioneel muzikant door het Midden-Oosten. Ze won op 15-jarige leeftijd een internationaal ud-concours. Haar jongere zus Shaza speelt de qanun, een Midden-Oosters snaarinstrument.

Vluchttassen in Tassenmuseum

11 september 2018 By beheerder

Expositie ‘The Stories We Carry’  –   t/m 4 november in Tassenmuseum Hendrikje, Herengracht 573, Amsterdam

De expositie ‘The Stories We Carry’ in het Tassenmuseum stelt de ervaringsverhalen en tassen centraal van twaalf vluchtelingen. Ze vertellen over de meegenomen tas met hun bezittingen en wat die voor hen betekenen.

Ook is er aandacht voor ontwerper Didi Aaslund die met vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos tassen maakt van aangespoelde reddingsvesten en rubberboten, bedoeld voor het vervolg van de vluchtreis van de ontheemden èn om hen een bezigheid te geven en zodoende hun gevoel van eigenwaarde op te krikken. De opbrengst van dit project ‘No Mad Makers’ gaat naar goede doelen.

zie ook https://tassenmuseum.nl/archief-tentoonstellingen/the-stories-we-carry-expositie-amsterdam/

De tekst van de expositie is in het Nederlands, Engels en Arabisch.

14 sept. – Jacoba van Tongeren lezing door Désanne van Brederode

11 september 2018 By beheerder

Beste mensen,

Vrijdagmiddag 14 september wordt in onze kerk de eerste Jacoba van Tongeren lezing gehouden.

Uitgesproken door filosoof en schrijfster Desanne van Brederode en co-referaat door Annette Kouwenhoven van City Rights Amsterdam.

Paul van Tongeren, de neef van de verzetsvrouw, die drie jaar geleden haar memoires in boekvorm uitbracht, zal de inleiding verzorgen.

Het belooft een uiterst interessante middag te worden,

met de centrale vraag in hoeverre het verzetsverleden van Jacoba en ons actuele verzet tegen onrecht met elkaar te maken hebben.

Jacoba van Tongeren (1903-1967) was een markante verzetsvrouw die duizenden mensen het leven redde. 

Doordat haar medewerkers een code kregen en onbekend waren bij hun naam, is deze verzetsgroep lange tijd onbekend gebleven, tot het moment dat haar dagboeken 3 jaar geleden onverwacht gevonden werden en gepubliceerd.

Jacoba richtte tijdens de Tweede Wereldoorlog als enige vrouw de verzetsgroep Groep 2000 op, die zij vijf jaar lang leidde. Ook stond ze aan de wieg van het blad Vrij Nederland. ‘Groep 2000’ zorgde tussen 1940 en 1945 voor zo’n 4500 onderduikers via het distribueren van geroofde voedselbonnen.  Zij bracht de voedselbonnen deels zelf naar onderduikers, wat haar de bijnaam ‘de Bonnenkoningin’ bezorgde. Jacoba van Tongeren deed dit verzetswerk onder auspiciën van de kerkenraad van de Ned. Hervormde Kerk van Amsterdam.

Vorig jaar besloot onze PKA daarom een speciale lezing in het leven te roepen om haar naam te gedenken en het boek van haar levenswerk meer bekendheid te geven.

Het geheel vindt plaats in de Keizersgrachtkerk. Ik wil u van harte uitnodigen erbij aanwezig te zijn.

Onze eigen ‘huisband’ Ithaka zal zijn medewerking geven.

Vrijdag 14 september vanaf 14.30 (inloop) – 15.00 aanvang. Ongeveer 17.30 einde.

Van harte welkom!

hartelijke groet, Gerhard

=========

Gerhard Scholte

Predikant Keizersgrachtkerk

Voorzitter Taakgroep Vluchtelingen/ Raad van Kerken Amsterdam

Mob 06-40486034

 

Slavernij Erfgoed – symposium en theater – 24 & 28 juni

16 juni 2018 By beheerder

De Taakgroep Vluchtelingen zet zich in voor mensen die hier zijn gekomen nadat ze besloten om huis en haard te verlaten vanwege dreiging van vervolging, geweld, armoede.

In deze maand herdenken wij ook dat nederlandse voorouders vele honderdduizenden mensen uit Afrikaanse landen met fysiek geweld hebben gedwongen tot migratie en vervolgens tot slavenarbeid in nederlandse koloniën, en dat dit op 1 juli 1863 officieel tot een einde kwam in de West.

Slavernij is niet iets van het verleden, zie bijvoorbeeld http://www.freedomunited.org

De gevolgen werken door. De Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam nodigt ons uit voor het symposium Slavernij Erfgoed op 24 juni, de theatervoorstelling ‘1862’ op 28 juni en de kerkdienst op 1 juli.

Klik voor informatie op onderstaande links. Welkom!

Folder Symposium Slavernij Erfgoed

Theater ‘1862’ – 28 juni

We Are Here in Amstelveen en in Buitenveldert

15 juni 2018 By beheerder

In Amstelveen is een groep van WAH neergestreken die de afgelopen maanden op verschillende plaatsen in Amsterdam Oost in kraakpanden heeft gewoond. De Steungroep WAH heeft steeds geprobeerd de groep te steunen en te helpen, maar het lukt nog niet om een werkbare aanpak te vinden.

Veel asielzoekers uit deze groep zaten ooit in de Vluchtgarage. Het is misschien wel de meest wanhopige groep van WAH.

In Amstelveen heeft de r.k. Caritas Amstelland zich hun lot aangetrokken. De r.k. pastores hebben de gemeente gevraagd clement te handelen. De Taakgroep houdt contact met de mensen die de opvang coördineren.

De groep WAH-vrouwen die lang in de Burg. Roëllstraat verbleef, heeft eind mei een kantoorpand in Buitenveldert gekraakt.

23 en 24 juni: Viering 30 jaar INLIA in Groningen

15 juni 2018 By beheerder

Voor het programma zie: http://www.inlia.nl/nl/informatiepagina-s/tijdschema-programma-30-jaar

INLIA nodigt ons van harte uit om dit jubileum mee te maken. Aanmelden is niet verplicht, wel handig, zeker als u zaterdag mee wilt eten met lunch en/of diner.

Dit kan via: http://www.inlia.nl/nl/aanmelden-30-jaar-charter-van-groningen En wilt u graag overnachten bij een gastgezin, dan proberen ze dat te regelen. Zie het aanmeldformulier, of bel INLIA op 050-313.8181 of mail naar info@charter1988.nl

 

30 jaar INLIA / Charter van Groningen

15 juni 2018 By beheerder

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. http://www.inlia.nl/nl Een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. T.g.v. het 30-jarig bestaan was er dit voorjaar een kaarsenestafette; de Amsterdamse halteplaats was op 13 mei in de Keizersgrachtkerk. Vertegenwoordigers van de Taakgroep Vluchtelingen, de Dominicusgemeente, Ekklesia, Prot.Gem. Zuid-Oost, Evangelisch-Lutherse Kerk, Casa Migrante (gemeente voor Spaanstaligen) en de Keizersgrachtkerk zelf staken een kaars aan. Verschillende kerken overwegen het ‘Charter van Groningen’ van INLIA te ondertekenen.

[foto]

Advocaat Pim Fischer geeft een update over opvang – 21 juni Taakgroep

15 juni 2018 By beheerder

In de vergadering van de Taakgroep Vluchtelingen op donderdag 21 juni zal Pim Fischer ons bijpraten over de vorderingen in zijn pogingen om betere opvang te verkrijgen voor ongedocumenteerden.

We verwachten hem om 18.00 u. in onze vergadering op Kerkstraat 107 (bel 5).

U bent welkom. In verband met catering graag aanmelden bij frans.zoer@hotmail.com

Het Gelagkameroverleg: Amsterdamse lobby met effect!

15 juni 2018 By beheerder

Eens in de twee maanden vindt in de Gelagkamer van de Protestantse Diaconie aan de Nieuwe Herengracht een tweemaandelijks overleg plaats van zo’n 15 Amsterdamse organisaties die dagelijks met ongedocumenteerde mensen te maken hebben. Deelnemers zijn o.a. Dokters van de Wereld , het Wereldhuis, ASKV, Amnesty Amsterdam en Amsterdam City Rights (Annette Kouwenhoven); voorzitter is Gerhard Scholte, de voorzitter van de Taakgroep Vluchtelingen. Uit dit overleg worden steeds weer de gemeente en de raadsleden ‘bestookt ‘met vragen en ook adviezen m.b.t. de situatie van ongedocumenteerden in Amsterdam. Vanuit dit Gelangkameroverleg was de afgelopen jaren ook geregeld overleg met raadsleden, i.h.b. Rutger Groot Wassink

Eind april werd in de Gelagkamer de laatste hand gelegd aan een ‘Nieuw Amsterdams Model voor Ongedocumenteerden’, met een hele reeks adviezen voor de beoogde ombouw van de huidige Bed, Bad&Broodregeling naar een 24/7 BBB-opvang met Begeleiding. Begin mei stuurde Gerhard het document officieel aan elk van de vier fractievoorzitters van de onderhandelaars van Amsterdams nieuwe coalitie, PvdA, SP, D66 en Groen Links.

We vinden veel van de adviezen terug in het Coalitie akkoord!!

Coalitie akkoord Amsterdam inzake BBB

15 juni 2018 By beheerder

Veel mensen in de Amsterdamse kerken zijn blij met de bijzondere passage in het coalitie akkoord van het nieuwe Amsterdamse gemeentebestuur dat beschrijft hoe Amsterdam € 7 miljoen wil vrijmaken voor opvang én begeleiding 24/7 van ongedocumenteerde en ‘vertrekplichtige’ asielzoekers. De gemeente is aan de uitwerking begonnen, o.a. door op zoek te gaan naar kleinschalige locaties waar asielzoekers kunnen worden opgevangen.

De Vluchtmaat (al anderhalf jaar functioneel wonen: kraak-met-contract-en atelierverhuur in Overamstel) wordt daarbij als een van de voorbeelden gezien.

1 2 3 4 9
Print deze pagina: