Nieuws

Zoeken
Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
 • 28 feb

  19 januari 2018: Oecumenelezing van 14.30 uur- 18.00 uur

  Aartsbisschop Antje Jackelén van Uppsala verzorgt de Oecumenelezing 2018. Ze spreekt over ‘Future of Europe’.  Plaats: Geertekerk te Utrecht

 • 27 feb

  21 jan. – 28 jan. 2018: Week van Gebed

  In de week van 21 jan. – 28 januari 2018 wordt de jaarlijkse Week van Gebed gehouden.  ‘ Recht door zee’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Ook in Ansterdam.

 • 27 feb

  28 januari 2018 Holocaust-herdenking om 11.30 uur

   

  De nationale Holocaust-herdenking vindt plaats op zondag 28 januari 2015 om 11.30 uur bij het spiegelmonument “Nooit meer Auschwitz” in het Wertheimpark aan het begin van de Plantage Middenlaan. Als DB van de  Raad van Kerken zullen we daarbij tegenwoordig zijn.

 • 27 feb

  18 februari: Kerkenpad langs lidkerken bij Koptisch Orthodoxe kerk

  In het kader van elkaar beter leren kennen wordt voor leden en andere belangstellenden door het DB en enkele leden van de Alg.Vergadering drie keer per jaar  een bezoek georganiseerd voor het bijwonen van een viering bij één van de lidkerken.

 • 27 feb

  29 maart 2018: The Passion in Amsterdam ZuidOost

  Op 29 maart 2018 wordt The Passion live uitgezonden uit Amsterdam Zuid Oost. De voorbereidingen zijn in volle gang.

 • 14 feb

  Bezoekgroep detentiecentrum Schiphol zoekt nieuwe deelnemers

  Op de uitzet-afdeling in detentiecentrum Schiphol zitten zo’n dertig tot vijftig migranten opgesloten. Niet omdat ze iets misdaan hebben, zelfs niet omdat ze ergens van verdacht worden, maar puur omdat ze niet (meer) over de juiste papieren beschikken om in Nederland te mogen komen of blijven. Ze zijn naar het Westen gekomen op de vlucht voor geweld of op zoek naar een behoorlijk inkomen of waren op doorreis. Na enkele maanden worden ze uitgezet naar het land waar ze vandaan kwamen, terug naar de ellende die ze probeerden te ontkomen. Anderen worden alsnog toegelaten tot een azc. De overigen komen op straat te staan, zonder verblijfsvergunning.

  Uit solidariteit met deze ‘minsten onder de mensen’ gaat de Bezoekgroep naar deze gevangenis toe om hen te ontmoeten en een hart onder de riem te steken.

 • 14 feb

  Actie Steun de ongedocumenteerden van We Are Here

  In de week voor de Kerst lanceerde de Taakgroep Vluchtelingen de actie Steun ongedocumenteerden van We Are Here, met het doel de vluchtelingen van We Are Here (WAH) te helpen in hun leefgeld te voorzien. De actie werkt langs twee lijnen:

  • Het verzoek aan de kerken of ze gedurende een langere periode maandelijks een diaconale donatie willen doen (voor meer info: mail verbeek.anna@gmail.com)
  • Het verzoek aan kerken en hun leden om bezigheden en activiteiten te zoeken en aan te bieden: overzichtelijke, eenvoudige klussen afgestemd op de talenten en de behoeften van de mensen van We Are Here.

  Verschillende diaconieën hebben al positief gereageerd op de actie Steun en er zijn ook verzoeken binnen gekomen om mensen van WAH te vragen mee te doen aan een activiteit. Een mooi voorbeeld was het ‘derde Kerstdag diner’ van de Oranjekerk, waar een groepje vluchtelingen zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt met het uitserveren van het restanten-kerstdiner en het opruimen na afloop.

  Zoals gezegd kunnen ook individuele gemeenteleden de hulp inroepen van vluchtelingen. Uw verzoek om hulp bij een activiteit kunt u melden bij de Taakgroep Vluchtelingen via verbeek.anna@gmail.com . 

Print deze pagina: