Nieuws

Zoeken
Agenda
  Er zijn geen agenda-punten.
Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
 • 14 dec

  23 en 24 juni: Heilige Plekkenwandeling en Bloemkapel

  Heilige Plekken wandeling en pop-up Bloemkapel. Als bijdrage aan het WeMakeTheCity festival organiseren Religiewetenschappers van de UvA en de VU in het weekend van 23/24 juni een Heilige Plekken wandeling. Startpunt is de pastorie van de Nicolaaskerk, eindpunt een voor de gelegenheid in de Oosterkerk ingerichte Bloemkapel.

 • 14 dec

  24 juni: symposium “slavernij erfgoed” 15.00 uur

  Op 1 juli 2018 wordt 155 jaar Keti Koti (letterlijk vertaald: verbreek de ketenen) herdacht. Binnen de Nederlandse samenleving wordt er door veel seculiere partijen aandacht besteed aan de herdenking en viering van Keti Koti.

 • 14 dec

  23 augustus: ‘Walk of Peace’ Wereldraad 70 jaar.

  Wereldraad van Kerken viert in Amsterdam 70-jarig bestaan.

  Donderdag 23 augustus is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken in Amsterdam werd opgericht. De vredeswandeling ‘Walk of Peace’ geeft gestalte aan de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede, die de Wereldraad deze jaren stimuleert.

 • 14 feb

  Bezoekgroep detentiecentrum Schiphol zoekt nieuwe deelnemers

  Op de uitzet-afdeling in detentiecentrum Schiphol zitten zo’n dertig tot vijftig migranten opgesloten. Niet omdat ze iets misdaan hebben, zelfs niet omdat ze ergens van verdacht worden, maar puur omdat ze niet (meer) over de juiste papieren beschikken om in Nederland te mogen komen of blijven. Ze zijn naar het Westen gekomen op de vlucht voor geweld of op zoek naar een behoorlijk inkomen of waren op doorreis. Na enkele maanden worden ze uitgezet naar het land waar ze vandaan kwamen, terug naar de ellende die ze probeerden te ontkomen. Anderen worden alsnog toegelaten tot een azc. De overigen komen op straat te staan, zonder verblijfsvergunning.

  Uit solidariteit met deze ‘minsten onder de mensen’ gaat de Bezoekgroep naar deze gevangenis toe om hen te ontmoeten en een hart onder de riem te steken.

 • 14 feb

  Actie Steun de ongedocumenteerden van We Are Here

  In de week voor de Kerst lanceerde de Taakgroep Vluchtelingen de actie Steun ongedocumenteerden van We Are Here, met het doel de vluchtelingen van We Are Here (WAH) te helpen in hun leefgeld te voorzien. De actie werkt langs twee lijnen:

  • Het verzoek aan de kerken of ze gedurende een langere periode maandelijks een diaconale donatie willen doen (voor meer info: mail verbeek.anna@gmail.com)
  • Het verzoek aan kerken en hun leden om bezigheden en activiteiten te zoeken en aan te bieden: overzichtelijke, eenvoudige klussen afgestemd op de talenten en de behoeften van de mensen van We Are Here.

  Verschillende diaconieën hebben al positief gereageerd op de actie Steun en er zijn ook verzoeken binnen gekomen om mensen van WAH te vragen mee te doen aan een activiteit. Een mooi voorbeeld was het ‘derde Kerstdag diner’ van de Oranjekerk, waar een groepje vluchtelingen zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt met het uitserveren van het restanten-kerstdiner en het opruimen na afloop.

  Zoals gezegd kunnen ook individuele gemeenteleden de hulp inroepen van vluchtelingen. Uw verzoek om hulp bij een activiteit kunt u melden bij de Taakgroep Vluchtelingen via verbeek.anna@gmail.com . 

Print deze pagina: