Nieuws

Zoeken
Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
 • 28 feb

  16 t/m 24 september: vredesweek

  In een tijd van groeiende verdeeldheid, doet vredesorganisatie PAX een beroep op de kracht van de verbeelding.
  Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij gekomen. In ons eigen land versterken populistische leiders en bewegingen de polarisatie tussen ‘wij’ en ‘zij’. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd.

 • 28 feb

  1 oktober: Raad van Kerken Amsterdam ondertekent Veiligheidspact tegen Discriminatie

  In de Algemene Vergadering van 18 mei heeft de Raad besloten het Veiligheidspact tegen Discriminatie te ondertekenen. Dit pact richt zich “tegen fysiek en verbaal geweld gebaseerd op discriminatie van homoseksuelen, joden, moslims en andere minderheidsgroepen”.

 • 28 feb

  7 oktober en 29 oktober: Bijeenkomsten in het kader van 500 jaar Reformatiejublieum


  Ook in Amsterdam wordt op allerlei wijze stil gestaan bij 500 jaar Reformatiejubileum.
  De Raad van Kerken Amsterdam is betrokken bij de Werkgroep van de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam en de Protestantse Kerk Amsterdam die onder het motto “Tegendraads” in dit Lutherjaar verschillende bijeenkomsten organiseert.

 • 28 feb

  14 oktober: avonddienst in het kader van 500 jaar Reformatie, Deutsche Evangelische Gemeinde.

  In het kader van het 500 jaar Reformatiejubileum wordt op zaterdag 14 oktober om 18.00 uur een ‘Abendgottesdienst’ gehouden. U bent van harte welkom. De Deutsche Evangelische Gemeinde Amsterdam is gevestigd aan de Viottastraat  44.

 • 28 feb

  22 oktober: manifestatie Samen Een Amsterdam, Vondelpark

  Op zondag 22 oktober vindt het volgende evenement plaats van Samen Een Amsterdam, waarin de Raad van kerken Amsterdam participeert Een manifestatie in een prachtig gedeelte van onze stad, het Vondelpark in Amsterdam Zuid. Op zondag 22 oktober wordt het Vondelpark een middag lang een verbindingsplek voor alle godsdiensten, religies en culturen van Amsterdam. 

 • 28 feb

  5 november: Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de europese grenzen

   In de week van Allerzielen, op zondag 5 november 2017, vindt om 15.00 uur in de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein 207 Amsterdam) de jaarlijkse oecumenische herdenking plaats van de omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen. Bij de herdenking nemen verhalen over overleden migranten een belangrijke plaats in. Voorgangers uit verschillende kerken werken mee.

  Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Aan hen denken wij en hun namen worden genoemd zodat zij niet vergeten worden. 

  De herdenking wordt dit jaar georganiseerd door het Jeanette Noëlhuis, de Protestantse Diaconie, de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam en de Gemeenschap van Sant’Egidio.

  Ook in andere steden worden omgekomen vluchtelingen herdacht. Kijk voor een overzicht van locaties en tijden op www.allerzielen.eu

 • 28 feb

  21- 28 januari 2018: Week van Gebed

  ‘Recht door zee’  is het thema van de Week van Gebed in  2018. Vrijheid van slavernij belangrijk onderwerp in jaarlijkse gebedsweek.  Recht door zee’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 tot en met 28 januari 2018.

 • 14 feb

  Bezoekgroep detentiecentrum Schiphol zoekt nieuwe deelnemers

  Op de uitzet-afdeling in detentiecentrum Schiphol zitten zo’n dertig tot vijftig migranten opgesloten. Niet omdat ze iets misdaan hebben, zelfs niet omdat ze ergens van verdacht worden, maar puur omdat ze niet (meer) over de juiste papieren beschikken om in Nederland te mogen komen of blijven. Ze zijn naar het Westen gekomen op de vlucht voor geweld of op zoek naar een behoorlijk inkomen of waren op doorreis. Na enkele maanden worden ze uitgezet naar het land waar ze vandaan kwamen, terug naar de ellende die ze probeerden te ontkomen. Anderen worden alsnog toegelaten tot een azc. De overigen komen op straat te staan, zonder verblijfsvergunning.

  Uit solidariteit met deze ‘minsten onder de mensen’ gaat de Bezoekgroep naar deze gevangenis toe om hen te ontmoeten en een hart onder de riem te steken.

 • 14 feb

  Actie Steun de ongedocumenteerden van We Are Here

  In de week voor de Kerst lanceerde de Taakgroep Vluchtelingen de actie Steun ongedocumenteerden van We Are Here, met het doel de vluchtelingen van We Are Here (WAH) te helpen in hun leefgeld te voorzien. De actie werkt langs twee lijnen:

  • Het verzoek aan de kerken of ze gedurende een langere periode maandelijks een diaconale donatie willen doen (voor meer info: mail verbeek.anna@gmail.com)
  • Het verzoek aan kerken en hun leden om bezigheden en activiteiten te zoeken en aan te bieden: overzichtelijke, eenvoudige klussen afgestemd op de talenten en de behoeften van de mensen van We Are Here.

  Verschillende diaconieën hebben al positief gereageerd op de actie Steun en er zijn ook verzoeken binnen gekomen om mensen van WAH te vragen mee te doen aan een activiteit. Een mooi voorbeeld was het ‘derde Kerstdag diner’ van de Oranjekerk, waar een groepje vluchtelingen zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt met het uitserveren van het restanten-kerstdiner en het opruimen na afloop.

  Zoals gezegd kunnen ook individuele gemeenteleden de hulp inroepen van vluchtelingen. Uw verzoek om hulp bij een activiteit kunt u melden bij de Taakgroep Vluchtelingen via verbeek.anna@gmail.com . 

Print deze pagina: