23 augustus: 'Walk of Peace' Wereldraad 70 jaar.

Zoeken
Agenda
    Er zijn geen agenda-punten.
Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
14 december 2017

23 augustus: ‘Walk of Peace’ Wereldraad 70 jaar.

Wereldraad van Kerken viert in Amsterdam 70-jarig bestaan.

Donderdag 23 augustus is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken in Amsterdam werd opgericht. De vredeswandeling ‘Walk of Peace’ geeft gestalte aan de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede, die de Wereldraad deze jaren stimuleert. Op deze wandeling is er aandacht voor onrecht en geweld in verleden en heden. Maar ook voor concrete kerkelijke inzet voor gerechtigheid en vrede. We belichten op de wandeling daarnaast wat vanuit oecumenisch perspectief van belang is uit de geschiedenis van Amsterdam.


Tijdens de wandeling door de Oostelijke Binnenstad maken we halt bij gedenkplaatsen van de Jodenvervolging, bij het Wereldhuis, Sant´Egidio, Armeense Kerk, Goodwillcentrum Leger des Heils/ Drugspastoraat. Op al deze plekken is iets te doen en te beleven, daar ontvangen of geven de deelnemers iets.
De wandeling begint in de Hoftuin (achter de Hermitage) en eindigt op de Dam. Op beide plekken is er ook een activiteit. Vanaf 12.30 uur bent u welkom in de Hoftuin. De wandeling gaat vandaaruit in kleine groepen.

tijd: van 12.30 uur – 16.00 uur.

U kunt zich vooraf aanmelden via raadvankerkenamsterdam@gmail.com Aansluitend aan de wandeling vindt om 16.00 uur in de Nieuwe Kerk een feestelijke internationale (Engelstalige) viering plaats. Ook daar kunt u aan deelnemen. Als u zich aanmeldt voor de Walk of Peace zullen wij u de gegevens toesturen hoe u zich voor de viering kunt aanmelden.

De organisatie van de Walk of Peace is in handen van de Raad van Kerken Amsterdam, de Protestantse Kerk Amsterdam, Pax Nederland en de Taakgroep Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Raad van Kerken Nederland.

70 jaar Wereldraad van Kerken
Walk of Peace in Amsterdam op 23 augustus 2018
De Vredeswandeling linkt Wereldraad, wereld, kerk en Amsterdam
– de ervaring van de Tweede Wereldoorlog was een belangrijke motivatie om de Wereldraad op te richten in 1948
– de maatschappelijke betrokkenheid van de Wereldraad is altijd een belangrijk element geweest, van “verantwoordelijke samenleving” (1948) tot aan “pelgrimage van gerechtigheid en vrede” (7-jarig thema van de Wereldraad nu)
– de kerkgeschiedenis van Amsterdam in oecumenisch perspectief
Daarom geeft de route bijzondere aandacht aan:
– de geschiedenis en het lot van de joodse bevolking van Amsterdam in de 2e Wereldoorlog
En aan andere vormen van onrecht en geweld, zoals de Armeense genocide
– de inzet van kerken en kerkelijke organisaties om mensen recht te doen en vrede te bevorderen. We gaan langs het Wereldhuis, Sant’ Egidio, Leger des Heils, Drugspastoraat
– de geschiedenis die Amsterdam heeft in het opnemen van vreemdelingen, vaak vluchtelingen (Joden, Hugenoten, Armeniërs en vluchtelingen nu)
– de kerkelijke geschiedenis van Amsterdam: het oorspronkelijk rooms-katholieke karakter, met al zijn kerken en kloosters, de alteratie in 1578, waarna de Gereformeerde godsdienst tot 1795 een voorkeurspositie had. Toch gold Amsterdam – als handelsstad – als een religieus tolerante stad
– de welvaart van Amsterdam die mede te danken is aan de VOC en WIC. Daarmee komt gelijk de geschiedenis van de slavernij, kolonialisme aan de orde.
Praktisch
Deelnemers zijn welkom vanaf 12.30 uur in de Hoftuin (achter de Hermitage, ingangen aan Nieuwe Herengracht, Weesperstraat en Nieuwe Keizersgracht; nabij metrohalte Waterlooplein, uitgang Nieuwe Herengracht; tram 9 en 14, halte Waterlooplein)
Voor het vertrek spreekt Fernando Enns de deelnemers toe. Hij is voorzitter van de Werkgroep Pelgrimage van de Wereldraad van Kerken en hoogleraar doopsgezinde vredestheologie en ethiek aan de VU.

Vanaf 13.00 gaan de deelnemers in kleine groepen op weg.
Op verschillende plekken langs de route staan we stil, om iets te doen, om iets te geven of te ontvangen bij verschillende ‘pleisterplaatsen’ langs de route.
De vredeswandeling eindigt op de Dam, waar een delegatie van de Wereldraad de deelnemers zal ontvangen en het muziekkorps van het Leger des Heils zal spelen.

Het is mogelijk voor de deelnemers aansluitend de officiele herdenking van de oprichting van de Wereldraad van Kerken (23 augustus 1948) bij te wonen. (U moet zich daarvoor wel apart opgeven. Wie zich aanmeldt voor de Walk of Peace zullen we daarover informeren).

N.B. de organisatie van de Walk of Peace is nog in ontwikkeling.

Deze Walk of Peace organiseren de Raad van Kerken Amsterdam en de Protestantse Kerk Amsterdam samen met de Taakgroep Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Raad van Kerken Nederland en Pax Nederland om te markeren dat op 23 augustus 1948, 70 jaar geleden, in Amsterdam de Wereldraad van Kerken werd opgericht.
Voor inlichtingen en vragen: raadvankerkenamsterdam@gmail.com

Nieuws Deel dit bericht:
Print deze pagina: