7 oktober en 29 oktober: Bijeenkomsten in het kader van 500 jaar Reformatiejublieum

Zoeken
Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
28 februari 2017

7 oktober en 29 oktober: Bijeenkomsten in het kader van 500 jaar Reformatiejublieum


Ook in Amsterdam wordt op allerlei wijze stil gestaan bij 500 jaar Reformatiejubileum.
De Raad van Kerken Amsterdam is betrokken bij de Werkgroep van de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam en de Protestantse Kerk Amsterdam die onder het motto “Tegendraads” in dit Lutherjaar verschillende bijeenkomsten organiseert. In de komende maanden zijn dat:
een symposium op zaterdagmiddag 7 oktober. In dit symposium zal de vraag zijn hoe we vanuit bijbelse visioenen van gemeenschap kunnen bijdragen aan gedachtenvorming en praktijk van de maatschappelijke ontwikkelingen rond de multireligieuze samenleving, seksualiteit en de participatiesamenleving. Vijfhonderd jaar geleden begon Maarten Luther de Bijbel te vertalen, zodat die voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk werd.
Mensen zochten er zelf inspiratie in voor het alledaagse leven. Welke bijbelse visioenen werpen licht op actuele thema’s vandaag?
In de stad Amsterdam?

Drie hoogleraren theologie over drie actuele onderwerpen:

  • Samenleven met meerdere culturen en religies        Manuela Kalsky (VU)
  • Seksualiteit & relaties                                          Rinse Reeling Brouwer (PThU)
  • Participatiesamenleving  & zorg                             Herman Noordegraaf (PThU)

Wilfred Scholten leidt het gesprek met hoogleraren, opponenten en de zaal.

Het symposium is onderdeel van een jaar vol Tegendraadse activiteiten die 500 jaar reformatie markeren in Amsterdam, georganiseerd door de Protestantse en Evangelisch-Lutherse kerk Amsterdam.

Wat              Bijbelse visioenen voor Mokum vandaag, wetenschappelijk symposium

Wanneer     zaterdag 7 oktober 2017, 14.00 tot 17.00 uur

Waar           Oude Lutherse Kerk / aula van Universiteit van Amsterdam,  Singel 411, 1012 WN  Amsterdam

Kosten        € 10; studenten € 5

Opgave       info@tegendraads020.nl

Informatie  tegendraads020.nl

– een slotviering in de Sint Nicolaasbasiliek op zondagmiddag 29 oktober om 17.00 uur met ontmoeting na. De gekozen plaats is een teken, dat bij de herdenking van de Reformatie de in de laatste eeuw gegroeide en gewaardeerde oecumenische samenwerking wordt meegenomen. In een oecumenische vesper wordt het Lutherjaar in Amsterdam afgesloten. Met Gregoriaanse, Lutherse en Calvinistische muzikale input van de Schola Cantorum. Om 16.00 uur is er een optocht 3x Nicolaas: vanaf de Oude Kerk vis Ons’ Lieve Heer op Solder naar de Nicolaasbasiliek.
Zie ook de website www.tegendraads020.nl , waar ook andere activiteiten in het kader van het Lutherjaar worden vermeld.

Nieuws Deel dit bericht:
Print deze pagina: