BUILDER: Super powerful & responsive wordpress theme with hundreds options.

Homepage

sep

RAAD VAN KERKEN AMSTERDAM

De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam.
Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad de oecumenische dialoog met elkaar, ook met de kerken en geloofsgemeenschappen die geen lid van de Raad zijn.
Daarnaast maakt de Raad zich sterk voor de gezamenlijke dienst van de kerken aan de Amsterdamse samenleving en het welzijn van wie leven in de stad.
Daarbij is er ook aandacht voor ontmoeting en samenwerking met mensen van andere religies.

Nieuws


 • 16 t/m 24 september: vredesweek

  In een tijd van groeiende verdeeldheid, doet vredesorganisatie PAX een beroep op de kracht van de verbeelding. Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij gekomen. In ons eigen land versterken populistische leiders en bewegingen de polarisatie tussen ‘wij’ en ‘zij’. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Lees meer

 • 1 oktober: Raad van Kerken Amsterdam ondertekent Veiligheidspact tegen Discriminatie

  In de Algemene Vergadering van 18 mei heeft de Raad besloten het Veiligheidspact tegen Discriminatie te ondertekenen. Dit pact richt zich “tegen fysiek en verbaal geweld gebaseerd op discriminatie van homoseksuelen, joden, moslims en andere minderheidsgroepen”. Lees meer

 • 7 oktober en 29 oktober: Bijeenkomsten in het kader van 500 jaar Reformatiejublieum

  Ook in Amsterdam wordt op allerlei wijze stil gestaan bij 500 jaar Reformatiejubileum. De Raad van Kerken Amsterdam is betrokken bij de Werkgroep van de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam en de Protestantse Kerk Amsterdam die onder het motto “Tegendraads” in dit Lutherjaar verschillende bijeenkomsten organiseert. Lees meer

 • 14 oktober: avonddienst in het kader van 500 jaar Reformatie, Deutsche Evangelische Gemeinde.

  In het kader van het 500 jaar Reformatiejubileum wordt op zaterdag 14 oktober om 18.00 uur een 'Abendgottesdienst' gehouden. U bent van harte welkom. De Deutsche Evangelische Gemeinde Amsterdam is gevestigd aan de Viottastraat  44.

 • 22 oktober: manifestatie Samen Een Amsterdam, Vondelpark

  Op zondag 22 oktober vindt het volgende evenement plaats van Samen Een Amsterdam, waarin de Raad van kerken Amsterdam participeert Een manifestatie in een prachtig gedeelte van onze stad, het Vondelpark in Amsterdam Zuid. Op zondag 22 oktober wordt het Vondelpark een middag lang een verbindingsplek voor alle godsdiensten, religies en culturen van Amsterdam.  Lees meer

 • 5 november: Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de europese grenzen

   In de week van Allerzielen, op zondag 5 november 2017, vindt om 15.00 uur in de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein 207 Amsterdam) de jaarlijkse oecumenische herdenking plaats van de omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen. Bij de herdenking nemen verhalen over overleden migranten een belangrijke plaats in. Voorgangers uit verschillende kerken werken mee. Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Aan hen denken wij en hun namen worden genoemd zodat zij niet vergeten worden.  De herdenking wordt dit jaar georganiseerd door het Jeanette Noëlhuis, de Protestantse Diaconie, de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam en de Gemeenschap van Sant’Egidio. Ook in andere steden worden omgekomen vluchtelingen herdacht. Kijk voor een overzicht van locaties en tijden op www.allerzielen.eu

Volg ons op Facebook

En blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Ontvang onze nieuwsbrieven

Die we maandelijks graag aan u versturen

  

  

Zoeken
Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.