BUILDER: Super powerful & responsive wordpress theme with hundreds options.

Homepage

sep

RAAD VAN KERKEN AMSTERDAM

De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam.
Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad de oecumenische dialoog met elkaar, ook met de kerken en geloofsgemeenschappen die geen lid van de Raad zijn.
Daarnaast maakt de Raad zich sterk voor de gezamenlijke dienst van de kerken aan de Amsterdamse samenleving en het welzijn van wie leven in de stad.
Daarbij is er ook aandacht voor ontmoeting en samenwerking met mensen van andere religies.

Nieuws


 • Open brief van RvK aan B&W over gewenste BBB- voorziening in Amsterdam

  Onderstaand de Open Brief die de Raad van Kerken Amsterdam en de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad op. 13 juli 2017 aan B§W en de raadsleden van de Gemeente Amsterdam heeft gestuurd. In deze brief wordt ingegaan op de door ons gesignaleerde en door ons gewenste situatie rond de Bed/Bad/Brood-voorzieningen in Amsterdam. Wat dat laatste betreft bevelen wij het voorstel aan dat door verschillende organisaties is gedaan voor een `Doorstroomhuis´ Lees meer

 • 6 augustus: Trans Pride Kerkdienst Keizersgrachtkerk

  Trans Pride Kerkdienst: ‘Een nieuwe naam’ 6 augustus 2017 Op 6 augustus vindt de Trans Pride Kerkdienst plaats. Tijdens de kerkelijke afsluiting van de Amsterdam Pride klinken dit jaar stemmen van gelovige transgenders. ‘Hoe wil je genoemd worden?’ is een belangrijke vraag voor transgenders. De keuze van een nieuwe naam of aanspreekwoord, beter passend bij wie je bent, markeert vaak een grote stap in hun leven. Het Bijbelverhaal van Jakob, die na zijn worsteling bij de Jabbok (Genesis 32), verder leefde met een nieuwe naam, Israël, staat daarom centraal in deze dienst. Lees meer

 • 10-12 september:interreligieuze vredesontmoeting in Münster en Osnabrück

  Van zondag 10 tot dinsdag 12 september 2017 vindt in de Duitse steden Münster en Osnabrück de jaarlijkse interreligieuze vredesontmoeting van Sant’Egidio plaats. Omdat dit vredestreffen, waarvan de editie 2014 in Antwerpen plaatsvond, op slechts enkele uren rijden plaatsvindt, nodigt Sant'Egidio sympathisanten en geïnteresseerden uit om een of meerdere dagen van deze ontmoeting mee te maken. Voor meer info en aanmeldingen (in het Duits of het Engels): Friedenstreffen2017@santegidio.de

 • 21- 28 januari 2018: Week van Gebed

  ‘Recht door zee’  is het thema van de Week van Gebed in  2018. Vrijheid van slavernij belangrijk onderwerp in jaarlijkse gebedsweek Recht door zee' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 tot en met 28 januari 2018. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is afkomstig uit het Caribisch gebied. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland. Lees meer

 • Bezoekgroep detentiecentrum Schiphol zoekt nieuwe deelnemers

  Op de uitzet-afdeling in detentiecentrum Schiphol zitten zo'n dertig tot vijftig migranten opgesloten. Niet omdat ze iets misdaan hebben, zelfs niet omdat ze ergens van verdacht worden, maar puur omdat ze niet (meer) over de juiste papieren beschikken om in Nederland te mogen komen of blijven. Ze zijn naar het Westen gekomen op de vlucht voor geweld of op zoek naar een behoorlijk inkomen of waren op doorreis. Na enkele maanden worden ze uitgezet naar het land waar ze vandaan kwamen, terug naar de ellende die ze probeerden te ontkomen. Anderen worden alsnog toegelaten tot een azc. De overigen komen op straat te staan, zonder verblijfsvergunning. Uit solidariteit met deze 'minsten onder de mensen' gaat de Bezoekgroep naar deze gevangenis toe om hen te ontmoeten en een hart onder de riem te steken. Lees meer

 • Actie Steun de ongedocumenteerden van We Are Here

  In de week voor de Kerst lanceerde de Taakgroep Vluchtelingen de actie Steun ongedocumenteerden van We Are Here, met het doel de vluchtelingen van We Are Here (WAH) te helpen in hun leefgeld te voorzien. De actie werkt langs twee lijnen: Het verzoek aan de kerken of ze gedurende een langere periode maandelijks een diaconale donatie willen doen (voor meer info: mail verbeek.anna@gmail.com) Het verzoek aan kerken en hun leden om bezigheden en activiteiten te zoeken en aan te bieden: overzichtelijke, eenvoudige klussen afgestemd op de talenten en de behoeften van de mensen van We Are Here. Verschillende diaconieën hebben al positief gereageerd op de actie Steun en er zijn ook verzoeken binnen gekomen om mensen van WAH te vragen mee te doen aan een activiteit. Een mooi voorbeeld was het ‘derde Kerstdag diner’ van de Oranjekerk, waar een groepje vluchtelingen zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt met het uitserveren van het restanten-kerstdiner en het opruimen na afloop. Zoals gezegd kunnen ook individuele gemeenteleden de hulp inroepen van vluchtelingen. Uw verzoek om hulp bij een activiteit kunt u melden bij de Taakgroep Vluchtelingen via verbeek.anna@gmail.com .  Lees meer

Volg ons op Facebook

En blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Ontvang onze nieuwsbrieven

Die we maandelijks graag aan u versturen

  

  

Zoeken
Agenda
  Er zijn geen agenda-punten.
Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.